Medlemsmøter 2024

Neste møte onsdag 6. mars kl 11:00

 

Hei alle medlemmer av klubben

Medlemsmøte/Årsmøte 7. februar
Minner om årsmøte, onsdag 7. februar , Flymusèets lokaler kl. 11:00. Innkalling og vedlegg sendes til medlemmene i henhold til statuttene. Dersom noen har forslag som skal på agenda for årsmøtet skal forslaget være styret i hende innen 17. januar 2024.

Årsmøte 2024

På valg
Posisjon
På valg 2024
Leder Einar Kverneland
Styremedlem, kasserer Dag Steinar Johansen
Styremedlem, sekretær Hadle Eide Dahle
Styremedlem Øyvind Breda
Varamedlem Hans Levi Alnes
Varamedlem Mia Koløy
Revisor Birgit Etholm Smeby

De som er merket «rødt» er på valg.
Valgkomite:

Kjell Ingar Olsen
Sidsel Gjessen Myhre
Bjørn Nybø

Hilsen
Hadle Eide Dahle
Sekretær.

 

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Medlemsmøter 2024

Neste møte 5. januar

Neste møte er 5. januar avlyst

Hei alle medlemmer.

På grunn av Corona restriksjoner er møtet onsdag 5. januar avlyst.

Om det blir årsmøte 2. februar vil tiden vise, dette kommer vi tilbake til når restriksjoner og anbefalinger tillater at vi samles.

Ønsker alle medlemmer og familier et Godt Nytt År.

Hilsen HSSK
Hadle

Medlemsmøte 1. desember.
Medlemsmøtet 1. desember ble gjennomført med totalt 33 medlemmer tilstede. Det ble servert smørbrød og kaffe. Flott at i er igang igjen

Medlemsmøte 3. november.
Medlemsmøtet 3. november ble gjennomført med totalt 39 medlemmer tilstede. Flott at i er igang igjen.

Medlemsmøte 4. august.
Under forutsetninger av koronarestriksjoner ikke stopper oss, vil vi arrangere medlemsmøte onsdag 4. august 2021, Kl. 12:00 – 14:00 på Sola Strandhotel. (Vi regner med at de fleste er vaksinert). I den anledning blir det med en lunchpakke og kaffe på klubbens regning.
På grunn av lunchpakke må vi ha tilbakemelding innen søndag 1. august. (Jeg kommer tilbake med purring på et senere tidspunkt).
Påmelding kan sendes på E-mail:  hadle.eide.dahle@lyse.net eller SMS til 907 49 339.
Medlemskontinget 2020/2021
I og med at det ikke har vært noen aktivitet på 1 år finner vi det riktig at medlemskontingenten (kr. 500) dekker medlemsskapet for 2020 og 2021. Nye medlemmer betaler i henhold til statuttene. Vi har ikke gått gjennom medlemsdatabasen enda, men nødvendig purring kommer for de som ikke har betalt.

Julebord 2021
Vi planlegger julebord i år. Sett av fredag 26.november til tradisjonelt julebord og opphold for de som ønsker det. Detaljer, priser og påmeldinger kommer vi tilbake til i god tid.

Aktiviteter tilknyttet medlemsmøtene.
Om noen har ideer eller ønsker å bidra med noe på våre felles medlemsmøter ønsker vil gjerne tilbakemelding. Vi er «hungrige» på aktiviteter/innnslag. Kom med forslag.

Styret ønsker alle en god sommer.

For styret HSSK
Hadle Eide Dahle

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Neste møte 5. januar

Neste møte

Medlemsmøte  3. februar 2021.

Møtet avlyst. 

Dessverre er det ingen løsning på begrensningene som følge av Corona-viruset. Det betyr at vi må avlyse møtet nå i februar og påtenkt årsmøte. I og med at årsmøtet ikke kan avholdes i ordinære former vil nåværende medlemmer av styret fortsette et år til. Årsmelding og regnskap blir sent pr E-mail til hver enkelt når det foreligger. Hvordan og når et eventuelt et ordinært  årsmøte kan holdes må vi komme tilbake til.

Det er for tiden ingen pågående aktiviteter, men styret holder telefonisk kontakt etter behov og vil tre sammen når muligheten tillater det.

Ønsker det beste for alle og at vi snart kan komme sammen igjen.

Hilsen for styret Seniorklubben.

Hadle Eide Dahle

Medlemsmøte  6. januar 2021.

Møtet avlyst. Vi kommer tilbake med mer info etter vårt styremøte  6. januar 2021.

Ønsker alle medlemmer og familie et Godt Nytt År.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Neste møte

Årsmøte HSSK 2020

Årsmøte i HSSK holdes onsdag 5. februar 2020.

I følge vedtektene skal saker som skal behandles på årsmøtete være styret i hende 3 uker før, dvs. innen21. januar. 2020.
Eventuelle forslag kan sender til undertegnede eller Kjell Ingar Olsen  (kjello@kleppnett.no). Vi tar også mot forslag på møtet 8. januar .
Formell innkalling med saksagenda og nødvendige vedlegg sendes ut senere.
Valgkomitè er også satt i sving med å finne eventuelle nye styremedlemmer.

Ønsker alle medlemmer av HSSK God Nytt År.

På vegne av styret.
Hadle Eide Dahle
Sekretær

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte HSSK 2020

God Jul og Godt Nyttår !

Neste møte onsdag 8 januar 2020

Se også aktivitetsplanen for 2020

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for God Jul og Godt Nyttår !

Referat fra årsmøtet 2019

Referatet finnes under referater

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Referat fra årsmøtet 2019

Innkalling til Årsmøte.

Innkalling til Årsmøte.

Til: Alle medlemmer i Helikopter Service Senior Klubb (HSSK).

Fra: Styret i HSSK

Dato: 10. januar 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. FEBRUAR 2020, KL 11:00 I FLYMUSEETS LOKALER PÅ SOLA.

AGENDA

 1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Årsberetning for 2019
 6. Revisorgodkjent regnskap for 2019
 7. Fastsettelse av kontingent for 2020
 8. Forslag til budsjett for 2020
 9. Valg
 10. Behandling av innkomne forslag (sendes sammen med agenda etter 15.jan)
 11. Bevertning

Ref. E-mail 29. desember 2019. Det er hittil ikke kommet inn forslag fra medlemmer årsmøtet. Forslag må være styret i hende innen 15 januar.

For styret

________________________________

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Til: Alle medlemmer i Helikopter Service Senior Klubb (HSSK).

Fra: Styret i HSSK

Dato: 2. januar 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2019, KL 11:00 I FLYMUSEETS LOKALER PÅ SOLA.

AGENDA

 1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Årsberetning for 2018
 6. Revisorgodkjent regnskap for 2018
 7. Fastsettelse av kontingent for 2019
 8. Forslag til budsjett for 2019
 9. Valg
 10. Behandling av innkomne forslag
 11. Bevertning

Ref. E-mail 28. desember 2018. Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer årsmøtet. Forslag må være styret i hende innen 16 januar.

For styret

________________________________

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Innkalling til Årsmøte.