Startsiden

Startsiden

Velkommen til vår hjemmeside

Neste møte, onsdag 6. desember 2023, kl. 11:00 i Sola Sjø . Vel møtt !

Hei alle medlemmer.

På siste årsmøte 1. februar 2023, ble medlemskontingenten satt til : Kr. 500,  samme som  for 2022.

Kontingenten innbetales på konto  15062984691  (nytt kontonummer fra 07.02.20) innen 31. mars 2023. Husk navn på innbetalingen slik at Dag finner det igjen på innbetalingen. (Ikke bruk VIPS, da det er vanskelig å spore betalingsinformasjon)

Med hilsen HS Seniorklubb
Hadle Eide Dahle
Sekretær

Her er lenker til noe som kan være av interesse.

http://pensjonistokonomi.blogspot.no

http://gramsluftfartsblogg.blogspot.no/

storebrand.no/go/heli-one