Startsiden

Startsiden

Velkommen til vår hjemmeside

Neste møte, onsdag 5. juni 2024, kl. 11:00 i Sola Sjø . Vel møtt !

Hei alle medlemmer.

På siste årsmøte 7. februar 2024, ble medlemskontingenten satt til : Kr. 600.

Kontingenten innbetales på konto  15062984691 innen 31. mars 2024. Husk navn på innbetalingen slik at Dag finner det igjen på innbetalingen. (Ikke bruk VIPS, da det er vanskelig å spore betalingsinformasjon)

Med hilsen HS Seniorklubb
Hadle Eide Dahle
Sekretær

Her er lenker til noe som kan være av interesse.

http://pensjonistokonomi.blogspot.no

http://gramsluftfartsblogg.blogspot.no/

storebrand.no/go/heli-one