Informasjon

CHC HELIKOPTER SERVICE / HELI-ONE SENIOR KLUBB

Medlemsmøtet  6. januar 2021 AVLYST

Medlemsmøtet  er avlyst pga Coronabegrensninger. 

Hei alle medlemmer.

Som kjent er det begrensninger  til maks 10 personer som kan møtes i rommet (Mimrehalllen) i museet. Fellesmøtet er derfor avlyst.

Styret for HSSK vil ha et styremøte på onsdag 6. januar for å diskutere veien videre. Foruten fellesmøter og forstående Årsmøte må vi planlegge for en viss aktivitet. Dette vil vi førsøke å kommentere etter vårt styremøte.

Jeg vil på vegne av styret takke for året som er gått og ønske alle et Godt Nytt År.

For styret i HSSK

Hadle Eide Dahle

Sekretær

 

 

Julebord 27. november 2020 AVLYST

Julebordet for 2020 er avlyst pga Coronabegrensninger. De som har meldt seg på og betalt vil får innbetaling refundert.

Hei alle medlemmer.

HS Seniorklubb inviterer til julebord på Sola Strandhotel for HSSK medlemmer og ledsagere, fredag 27. novembler. I år blir festen holdt i salen som heter «Rygerkongen» for å ivareta smittevernregler og avstander. Denne salen er stor nok til å holde betryggende avstand for inntil 69 deltakere.

Velkomst kl. 18:30  i resepsjonsområdet

Servering av mat kl. 19:00.

Det blir  servert :
Julebuffet
Varmretter  bestående av
Pinnekjøtt med kålrabistappe, poteter, rosenkål
Svineribbe, medisterpølse, medisterkaker, rødkål, epler og svisker
Lutefisk med tradisjonelt tilbehør.

Etter middag blir det anledning til dans med egen partner til levende musikk og hyggelig sammenkomst.

Pris pr person blir som tidligere
Julebord Kr. 500
Julebord og overnatting    kr.750

Drikkevarer (utenom velkomst-drink) betales av den enkelte.

Påmelding
På grunn av begrenset antall (maks 69 personer) må vi benytte «først til mølla» prinsippet. Registrering vil være med E-mail til undertegnede eller Dag Johansen (dag.johansen2@getmail.no). Dato og klokkeslett på E-mail vil være prioriteten (Banken kunne ikke garantere rekkefølgene på innbetalingene).
Innbetaling til konto  1506 29 84691 innen 3 dager etter påmelding. Siste påmeldingsfrist er 31. oktober, dersom påmeldingslister ikke er fullt opp. OBS. Medlemskontingent for 2020 må være betalt for å bli med på sponset julebord (gjelder ikke nye medlemmer etter 1. september).

Husk å oppgi navn og antall og om det ønskes enkelt- / dobbelt-rom ved innbetalingen.
Det blir lagt ut informasjon på klubben sin hjemmeside hssenior.org

Om det er noen spørsmål, vennligst ta kontakt på E-mail eller telefon 907 49 339Hilsen HSSK
Hadle Eide Dahle
Sekretær

 

 

Informasjon

CHC HELIKOPTER SERVICE / HELI-ONE SENIOR KLUBB

Hei alle medlemmer.

Onsdag 6. juni blir det i tillegg til vanlig møte også besøk på basen hos Helikopter Service.  Vi har møte som vanlig i Flymuseets lokaler med kaffe, drøs og vinlotteri kl. 11:00

Vi har avtale med Per Andre Rykhus kl. 12.00. For at parkering og registrering skal gli best mulig, samler vi flest mulig i hver bil som kjører sammen til basen. Husk bilnummer for de som har med biler p.g.a. parkering.  Ved ankomst må alle registrere seg «elektronisk» i resepsjonen.

Hilsen
Hadle Eide Dahle
Sekretær

Seniorfrokost

Vi venter med neste omgang til høsten. Siste gang måtte frokosten avlyses på grunn av for få påmeldte.

Hei.

Til: Alle medlemmer i Helikopter Service Senior Klubb (HSSK).
Fra: Styret i HSSK
Dato: 22. januar2018

INNKALLING TIL ÅRSM0TE ONSDAG 7. FEBRUAR 2018, KL 11:00 I FLYMUSEETS LOKALER PÅ SOLA.

AGENDA
1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Årsberetning for 2017
6. Revisorgodkjent regnskap for 2017
7. Fastsettelse av kontingent for 2018
8. Forslag til budsjett for 2018
9. Valg
10. Behandling av innkomne forslag
11. Bevertning

Ref. E-mail 4. januar 1018. Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmer til årsmøtet.
Ingen forslag fra styret utover det som er i agenda for årsmøtet

For styret
Hadle Eide Dahle
Sekretaer

CHC HELIKOPTER SERVICE SENIOR KLUBB (HSSK)
ÅRSRAPPORT FOR 2017.

Styret har hatt følgende sammensetning:
Ingar Jensen Leder
Dag Johansen Styremedlem/kasserer
Hadle Eide Dahle Styremedlem/sekretaer
Synnøve Haug Styremedlem
Bjørn Nybø Varamedlem
Hans AInes Varamedlem

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vaert avholdt månedlig, unntatt 1 juli.
Medlemmer:
Det er pr. 1 dag 121 registrerte medlemmer 1 HSSK.
Økonomi:
Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd på vinlotteri. Var største kostnad er julebordet som årlig avholdes pa Sola Strandhotell. Det henvises til årlig regnskap for naermere informasjon.
Styremøter:
Det er holdt 11 styremøter i 2017 og arbeidet i styret har fungert greit.
Aktiviteter:
HSSK har hatt månedlige møter på Flymuseets kantine på Sola Sjø og med bra fremmøte på ca. 50 medlemmer på møtene. Det har vært hyggelige samvær med kaffe og vafler, samt enkelte tema presentasjoner. I år har det vært holdt vinlotterier på alle møtene, som har gitt godt bidrag til var økonomi.
Det har ikke vært arrangert noen tur i år, noe som skyldes liten interesse blant medlemmene.En nyhet i år har vært medlemsfrokoster på Sola Strandhotell med 10 til 14 deltagere pr. gang.
I november ble årets julebord avholdt med god oppslutning. Både maten og dansemusikken så ut til a falle i smak. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen.
I løpet av høsten overtok Storebrand administrasjonen av pensjonene våre. En ordning er etablert for tidligere CHC Helikopter Service ansatte og en ordning for tidligere Heli-One ansatte. Overgangen har ikke gitt merkbare forandringer foreløbig. Vi klarte å få representant fra Storebrand og fra selskapene til desember møtet for å gi oss informasjon om ordningene.
Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning også i 2017 og håper at de månedlige sammenkomstene kan fortsette i 2018.

Hadle Eide Dahle
Sekretaer

 

 

Som de fleste nå er kjent med er det opprettet nye pensjonskasser for Helikopter Service Norge og HeliOne Norge. Pensjonskassene administreres av Storebrand Pensjonstjenester AS. Daglig leder er Beate Olsen.

Ingar har vært i kontakt med Beate Olsen idag. Slik det ser ut idag prøver vi å få henne til å komme på vårt møte i desember for å forklare mer om hva dette innebærer for oss.

Dersom dere allerede nå har noen spørsmål, kan de rettes via Ingar Jensen, E-mail: ingar.jensen@lyse.net. Han vil formidle spørsmålene til Beate Olsen og forhåpenligvis få noen gode svar på møtet.

Spørsmål må dere sende til Ingar innen søndag 5. november.

Ha en fin kveld.

Hilsen
Hadle Eide Dahle
Sekretær for HS Seniorklubb.

Agenda til Årsmøtet 1 februar 2017.

1.  ÅPNING AV ÅRSMØTET VED STYRETS LEDER

2. VALG AV MØTELEDER

3. VALG AV REFERENT

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

5. ÅRSBERETNING FOR 2016

6. REVISORGODKJENT REGNSKAP FOR 2016

7. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017

8. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2017

9. VALG

10. BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende snarest (senest 24 januar)