Referater

Referat fra styremøte 21-03 HSSK

Tid:                 6. oktober 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Sidsel Gjessen Myre

Kopi: Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ingen kommentarer.
 8. Medlemsdatabasen viser 122 medlemmer, hvorav 7 nye medlemmer. Ca. 10 medlemmer har ikke betalt kontingenten for 2020/2021. 
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett, ei heller hatt noen store utgifter. Kontingent (kr 500) dekker for 2020/2021.
 10. Møteplan 2021/21.  Møteplan for resten av 21/22 er oppdateres på vår hjemmeside. Hadle
 11. Julebord 2021.  Julebord og overnatting til  tradisjonelt julebord fredag 26.11.21 er bekreftet. Kjell følger opp noe av menyvalget og pris på overnatting. Når det der klart avgjøres pris pr deltaker og hvor  mye klubben sponser. Hadle lager forslag til invitasjon og sender det til styret før invitasjon sendes til medlemmer. Påmelding ved innbetalt beløp. Sidsel har bestilt musiker er Darien, telefon 91131977.  
 12. Supplering til kantinedriften.  Mila har oversikt over behovet i kantina.  Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 13. Valgkomite. Vi må få valgt/utpekt en valgkomite for årsmøte 2022. Foreslått gjenvalg av Ingar Jensen, Svein Ødegård og Brit Rosengren. Hadle sender E-mail til komiteen
 14. Aktiviteter. For høsten må vi forsøke å få til aktiviteter tilknyttet møtene. Besøk til bilmuseet til Olav Stangeland bestemmes når dato for representant fra HS kan komme. Kjell følger opp HS. Hadle følger opp  besøk på bilmuseet.
 15. Møtekalender mimrehallen. Det var ikke lagt ut kalender for registrering av møtene. Det lå en årskalender 2021/2022 i en skuffe. Den ligger nå på disken og vi har registrert vi våre planlagte møter for 2022. 718 skv. møter ble også registrert. Må følges opp neste møte.
 16. Neste møte: Onsdag, 3. november 2021. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

 

Referat fra styremøte 21-02 HSSK

Tid:                 1. september 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Sidsel Gjessen Myre

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ikke behandlet
 8. Medlemsdatabasen viser 119 medlemmer, hvorav 8 nye medlemmer. Ca. 10 medlemmer har ikke betalt kontingenten for 2020/2021. Liste over nye medlemmer sendes styret.
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett, ei heller hatt noen store utgifter. Kontingent (kr 500) dekker for 2020/2021.
 10. Møteplan 2021.  Møteplan for resten av 2021 er lagt ut på vår hjemmeside.
 11. Julebord 2021.  Vi planlegger tradisjonelt julebord fredag 26.11.21. Kjell følger opp noe av menyvalget, men detaljer (invitasjon, meny, antall rom, etc) kommer vi tilbake til. Musiker er Darien, telefon 91131977. Sidsel bestiller musikk. 
 12. Supplering til kantinedriften.  Kaffe, kopper og vaffelrøre må suppleres. Hadle samarbeider med Mila.  Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 13. Valgkomite. Vi må få valgt/utpekt en valgkomite for årsmøte 2022. Foreslått gjenvalg av Ingar Jensen, Svein Ødegård og Brit Rosengren (må bekreftes ?)
 14. Aktiviteter. For høsten må vi forsøke å få til aktiviteter tilknyttet møtene. F. eks. Besøk til bilmuseet til Olav Stangeland. Informasjon fra HS.
 15. Neste møte: Onsdag, 6. oktober 2021. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 21-01 HSSK

Tid:                 23. juni 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Sidsel Gjessen Myre

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ikke behandlet
 8. Medlemsdatabasen viser 122 medlemmer, ikke oppdatert.  Kontingenten for 2020/2021 vil være kr. 500. Nye medlemmer betaler kr. 500 etter statuttene
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett ei heller hatt noen store utgifter.
 10. Møteplan 2021.  Vi planlegger å komme i gang med 1. møte 4. august. Dersom forholdene ligger tilrette for det har vi reservert møte med enkel lunchpakke på Sola Strand Hotell kl. 12:00 – ca. 14:00. P.g.a. bestilling av lunch-pakke må antall deltakere være klar mandag 2. august. Hadle følger opp påmelding og bestilling. Vi har ikke noe vinlotteri denne dagen.
 11. Julebord 2021.  Vi har fått henvendelse fra Sola Strandhotell om vi ønsker å arrangere julebord. Vi planlegger tradisjonelt julebord fredag 26.11.21. Kjell følger opp noe av menyvalget, men detaljer kommer vi tilbake til.
 12. Supplering til kantinedriften.  Kaffe og kopper er supplert. Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 13. Valgkomite. Vi må få valgt/utpekt en valgkomite for årsmøte 2022.
 14. Aktiviteter. For høsten må vi forsøke å få til aktiviteter tilknyttet møtene. F. eks. Besøk til bilmuseet til Olav Stangeland. Kom med forslag.
 15. Neste møte: Onsdag, 4. august 2021. Kl. 12:00 (Sola Strandhotel)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-06 HSSK

Tid:                 4. november 2020

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø

Kopi: Dag Johansen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat. 
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent var 31. mars. et er purret på manglende innbetalinger. Dar har ikke satt opp ferdig oversikt enda.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» tidligere.  Vi må være oppmerksom på dette for fremtiden og huske på å legge inn våre møter i 2021. Ikke behandlet
 5. Julebord 2020.  På grunn av Coroana-situasjonen, smittfare og krav til smittevernsregler er årets julebord avlyst. Vi ser på mulighet for  fest eller tur når situasjonen er bedret. Avlysning er i forståelse med Sola Strandhotel og medfører ingen økonomiske utfordringer for klubben. Hadle sender ut melding at årets julebord er avlyst til de som har meldt seg på (under skriving av referatet kom det tilbakemelding fra påmeldte medlemmer at det var en riktig besluttning). Dag refunderer innbetalt beløp til de som har betalt inn.
 6. Supplering til kantinedriften.  Kaffe og kopper er supplert. Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 7. Neste møte.  I dag var vi 16 personer som var innom.  Det er god plass til de 30 som er max antall (pr. dagens restriksjoner). Vi satser på møte i desember med litt julekaker og kos som planlagt. Sidsel ordner med lys, servietter, Hadle med diverse julekaker.
 8. Neste møte: Onsdag, 2. desember 2020. Kl. 11:00  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

 

Referat fra styremøte 20-05 HSSK

Tid:                 7. oktober 2020

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes

Kopi: Bjørn Nybø

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat. 
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent var 31. mars. Hittil har ca. 70 medlemmer betalt. Dag ajourfører liste og sender til Hadle for purring på betaling (Sponset julebord blir ikke akseptert uten at medlemskontingenten er betalt)
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» tidligere.  Vi må være oppmerksom på dette for fremtiden og huske på å legge inn våre møter i 2021. Ikke behandlet
 5. Julebord 2020. Sidsel har snakket med Sola Strandhotell om å gjennomføre julebord som planlagt 27. november. Det er mulig å ha julebord i rommet som heter «Rygerkongen» der vi kan være og tilfredsstille nåværende krav til avstand etc. Sidsel tar kontakt med hotellet og holder i bestillingen som for 2019.  Sidsel tar kontakt med musiker også, for den foreløpige planleggingen. I utgangpunktet tilbys juleborddeltakelse for medlemmene etter samme prinsipp som for 2019. Sidsel innhenter endelig tilbud fra hotellet og bestiller musikk. Basert på tilbudet vurderer vi om vi kan holde samme pris som i 2019. Vi må ta telefonmøte på det. Påmeldingsfrist og innbetaling er 31. oktober. Hadle sender ut invitasjon til medlemmer.
 6. Supplering til kantinedriften.  Kaffe og kopper må kjøpes inn til neste møte  (Hadle/Mila).  Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 7. Neste møter.  I dag var vi  14 personer som var innom.  Det er god plass til de 30 som er max antall (pr. dagens restriksjoner). Vi satser på møte i november som planlagt.
 8. Neste møte: Onsdag, 4. november 2020. Kl. 11:00  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-04 HSSK

Tid:                 2. september 2020

Sted:               Sola Sjø, 720 brakka

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø

Kopi: Hans Alnes,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet ikke gjennomgått
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent var 31. mars. Hittil har ca. 70 medlemmer betalt. Dag ajourfører liste og sender til Hadle for purring på betaling (Sponset julebord blir ikke akseptert uten at medlemskontingenten er betalt)
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» tidliger så også idag. I går var det 718 skv. møte som måtte taes ute pga arrangement, idag måtte vi flytte pga annet arrangement i forbindelse med DC6-B mottaket. (Vår møtereservasjon var registrert i kalender for idag. Jeg nevnte møtekollisjonene til ansvarlig fra museet)
 5. Julebord 2020. Sidsel har snakket med Sola Strandhotell om å gjennomføre julebord som planlagt 27. november. Det er mulig å ha julebord i rommet som heter «Rygerkongen» der vi kan være og tilfredsstille nåværende krav til avstand etc. Sidsel tar kontakt med hotellet og holder i bestillingen som for 2019.  Sidsel tar kontakt med musiker også, for den foreløpige planleggingen. I utgangpunktet tilbyes juleborddeltakelse for medlemmenene etter samme prinsipp som for 2019.
 6. Supplering til kantinedriften.  Avventer til vi kommer igang i Sola Sjø
 7. Neste møter. Pga Coronarestriksjoner kan vi vanskelig holde møtene i Sola Sjø. Hadle tar kontakt med Sola Strandhotell og ser om det er mulig å holde møtene der inntil videre og hva som eventuelt må være forutsetningene. (kaffe, noe å spise etc.). Loddtrekning kan vi gjøre i form av bonuskuponger og utlevering av vin etterpå.
 8. Neste møte: Onsdag, 7. oktober 2020. Kl. 11:00  Vi ser på om det finnes egnede lokaler (se pkt 10.)

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-03 HSSK

Tid:                 4. mars 2020

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle,

Kopi: Hans Alnes, Bjørn Nybø

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent er innen 31. mars. Databasen oppdateres etter 31. mars
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» noen ganger, det skyldes delvis at booking-bok er sent ute og at dager er forvekslet. Kjell Ingar forslo for ledelsen i museet å lage til en elektronisk booking side. Svar derfra er at det er for liten aktivitet og muligens ikke så brukervennlig. Det er lovet at booking-bok skal være på plass innen året er omme for neste år. Dobbelt booking skulle det rettes opp i. Hadle har flyttet på noen dager for 334skv (mandager er deres faste dag). Ikke bekreftet, telefonnummer oppgitt til Hadle dersom det skulle bli konflikt. Vi får følge med fra møte til møte.
 5. Sommer tur 2020. Vi tar sikte på å arrangere en tur til sommeren , juni ? Vi fikk spørsmål om det var mulig for Luftfartsverkets pensjonist-medlemmer kunne være med på tur fordi de er for få medlemmer til å arrangere egen tur. Hadle tar kontakt med Reiseexperten om et mulig turprogram for 2 dager, 1 overnatting,  tidlig i juni, (tirsdag-onsdag eller onsdag-torsdag). Ledagere blir inviter med. Ut fra økonomien må vi regne med at klubben sponser litt.
 6. Supplering til kantinedriften.  Mila var borte idag pga av sykdom. Hadle snakker med henne om etterfylling av kopper etc.
 7. Aktivitetskalender 2020. Aktivitetskalender er lagt inn på hjemmesiden
 8. Neste møte: Onsdag, 1. april 2020. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 20-02 HSSK

Tid:                 5. februar 2020

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen,  , Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø

Kopi:

Styremøtet var lagt opp som forberedelse til Årsmøtet kl. 11:00. Ingen styresaker behandlet.

Neste møte:       Onsdag, 4. mars 2020. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-01 HSSK

Tid:                 8. januar 2020

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen,  , Hadle Eide Dahle.

Kopi: Hans Alnes,Bjørn Nybø

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet godkjent. Begrenset styremøte pga av dobbeltbooking med Braathens pensjonist møtt, og dermed utsettelse av vårt møte.
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer. Sidsel har satt opp en oversikt med kontakt info etc.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Julebord 2019.  Erfaringer fra siste julebord taes opp med hotellet ved bestilling av neste Julebord. : Bar-kø, for lite poteter ved stasjonene, uheldig plassering av matrettene som laget unødvendig kø, delvis sen servering pga. lite personell etc.
 5. Årsmøte 2020 Årsmøtet blir 5. februar. Valgkomiteen har kommet med sitt forslag.  Kjell-Ingar minner om årsmøtet og oppfordre medlemmer å komme med forslag til årsmøtet innen 15. januar. Kjell-Ingar skriver årsmelding. Dag må ha regnskap og forslag til budsjett klart innen årsmøtet. Hadle samarbeider med Mila om å bestille smørbrød. Vi bestiller 50 snitter.  Hadle sender ut formell innkalling etter 15 januar.
 6. Sommer tur 2020. Vi tar sikte på å arrangere en tur til sommeren , juni ? Vi fikk spørsmål om det var mulig for Luftfartsverkets pensjonist-medlemmer kunne være med på tur fordi de er for få medlemmer til å arrangere egen tur. Dette taes opp etter nærmere klargjøring med deres klubb.
 7. Aktivitetskalender 2020. aktivitetskalender lagt inn på hjemmesiden
 8. Neste møte

Onsdag 5. februar 2020. Kl. 11:00 (Årsmøte)

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet. Utsatt til kl 12:30 pga av dobbeltbooking med Braathens. På tross av sen melding fikk vi varslet de aller fleste (E-mail og SMS)

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 19-11 HSSK

Tid:                 4. desember 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen,  Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Kopi:Hans Alnes,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer. Sidsel har satt opp en oversikt med kontakt info etc.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Julebord 2019. 90 medlemmer med ledsagere deltok på årets julebord. Ble arrangert på tradisjonell vis på Sola Strandhotel. Imidlertid er det noen kommentarer som Kjell Ingar vil formidle tilbake. Barkø, for lite poteter ved stasjonene, uheldig plassering av matrettene som laget unødvendig kø, delvis sen servering pga. lite personell etc.
 5. Årsmøte 2020 Styret setter opp forslag til valgkomite, 1 representant fra operativ og teknisk i HS og 1 representant fra HeliOne. Valgkomite blir Svein Ødegård, Ingar Jensen og Brit Rosengren. De får oversendt liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg. Kjell Ingar sender over lister til valgkomite. Dag må gjøre ferdig regnskapet (revidert) for 2019 og sette opp nytt forslag til budsjett for 2020. Hadle setter opp hvem som er på valg og sender til Kjell Ingar. Årsmøtet blir 5. februar.
 6. Sommer tur 2020. Vi tar sikte på å arrangere en tur til sommeren , juni ? Vi fikk spørsmål om det var mulig for Luftfartsverkets pensjonist-medlemmer kunne være med på tur fordi de er for få medlemmer til å arrangere egen tur. Dette taes opp etter nærmere klargjøring med deres klubb.
 7. Aktivitetskalender 2020. Hadle setter opp oversikt over kommende møter.
 8. Neste møte

Onsdag 8. januar 2020. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Enkel servering med kaffe og julekaker.

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 19-10 HSSK

Tid:                 6. november 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen, Hans Alnes,  Kjell Ingar Olsen.   Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser fortsatt noen få medlemmer som ikke har betalt, på tross av purringer. Medlemmer som ikke ha betalt innen årsskiftet strykes som medlemmer. Sidsel har oppdatert databasen med bl.a. telefonnummer og adresser. Hadle går gjennom tidligere referater og identifiserer hvem som har hatt diverse verv i klubben.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Julebord 29. november 2019. Det er 59 medlemmer som er påmeldt til nå. Avventer endelig påmelding til 10. november. Påmelding og betaling vil da være registrert i banken mandag morgen (11. nov) for Dag å lage liste. Foreløpig bestilling til hotellet er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sidsel og Dag koordinerer bestilling med hotellet. Sissel har fått bekreftet musiker, samme som i fjor. Hadle sender ut enkel påminnelse om påmelding.
 5. Styret setter opp forslag til valgkomite, 1 representant fra operativ og teknisk i HS og 1 representant fra HeliOne. Valgkomite får oppdatert lister over medlemmer i klubben.
 1.         Neste møte

Onsdag 4. desember 2019. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På fellesmøtet etterlyste Kjell Ingar igjen eventuelle frivillige medlemmer til valgkomite.

Hadle viste  bilder og fortalte om tur til Kroatia

Mila fikk blomster og liten gave i forbindelse med 80 års dag.

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 19-09 HSSK

Tid:                 2. oktober 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sissel Gjessen Myre,  Dag Johansen, Hans Alnes,  Kjell Ingar Olsen.   Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt.  Sissel har laget ny oppdatert medlems liste. Sendt til styret. Det er viktig at dag holder oversikt over medlemmer som har betalt
 3. I tråd med budsjettet.
 4. Julebord 29. november 2019. Hadle lager invitasjon og sender registrerte medlemmer. Påmelding og (NB) innbetaling skal skje innen 10. november.   Ved betaling må det markeres navn og om man ønsker dobbelt- eller enkeltrom Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet. Sissel har fått bekreftet musiker, samme som i fjor.
 1.         Neste møte

Onsdag 6. november 2019. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På fellesmøtet etterlyste Kjell Ingar eventuelle frivillige medlemmer til valgkomite.

Referat fra styremøte 19-08 HSSK

Tid:                 4. september 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sissel Gjessen Myre,  Dag Johansen, Hans Alnes,  Kjell Ingar Olsen.

Kopi:              Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. 116 registrerte medlemmer. (stemmer det Sissel?) Medlemsdatabasen viser fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt. (Sjekk med Dag først) Sissel har laget ny oppdatert medlems liste. Hun sender den ut til styret. Mangler noen E-post adresser. Skal vi prøve å få tak i det? Hadde vært greit og hatt mobil nummer + E-post for alle medlemmene.
 3. I tråd med budsjettet.
 4. Julebord 2019. Hadle lager innbydelse til neste styremøte.
  • Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn vin for oktober  trekningen. Dag sørger for lodd og vekslepenger.
  • Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet. Sissel tar kontakt med Synøve og bestiller musiker, samme som i fjor.
  • 50 år med helikopter i Norge. Kjell Ingar delte ut bøker til de som ønsket på  møte.
 1.         Neste møte

                        Onsdag 2. oktober. 2019. Kl. 11:00

 

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 19-07 HSSK

Tid:      7. august 2019

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Sissel Gjessen Myre,  Dag Johansen

Kopi: Bjørn Nybø, Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
  1.   Referat fra siste møtet godkjent.

  2.     110 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen viser at 17 medlemmer ikke har betalt. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt. Hadle sender over liste til Sissel for oppdatering av liste.

 1. Økonomi.  I tråd med budsjettet
 1. Eventuelt
  1. Aktiviteter 2019. Tur er planlagt til Hjelmeland 19. juni til Spa-hotellet og tur til Ritlandskrateret. Totalt var 31 personer med.
  2. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn vin for august trekningen.
  3. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet. Sissel tar kontakt med Synmøve og bestiller musiker, samme som ifjor.
  4. Møtet 4. september. Hadle og Mila er fraværende på dette møteet. Sissel ordner med boller/wienerbrød til møtet. Styret har felles ansvar for kaffekoking. Kjell-Ingar har fått nøkkel til skapet.
  5. 50 år med helikopter i Norge. (Tilleggspunkt etter møtet). Joppe etterlyste om det var flere bøker igjen  – det er flere bøker igjen. Kjell Ingar tar med bøker til neste møte.

Neste møte

Onsdag .  4. september. 2019. Kl. 11:00

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Nye medlemmer. Oppfordret nåværende medlemmer å «promotere» klubben og be med potensielle nye medlemmer til møtene.

Referat fra styremøte 19-06 HSSK

Tid:      5. juni 2019

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Sissel Gjessen Myre, Bjørn Nybø, Hans Alnes. Dag Johansen

Kopi: Kjell Ingar Olsen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
  1.   Referat fra siste møtet godkjent. Brønnøysundregisteret er oppdatert med det nye styret. Ingar Jensen står som kontaktperson. Dag sørger for å endre.

  2.     110 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen viser at 72 har betalt. Dag har satt opp oversikt på innbetaling. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt.

 1. Økonomi.  I tråd med budsjettet
 1. Eventuelt
  1. Aktiviteter 2019. Tur er planlagt til Hjelmeland 19. juni til Spa-hotellet og mulighet for tur til Ritlandskrateret. Informasjon og påmelding er sendt ut til medlemmer. Foreløpig (på møtet) hadde 21 meldt seg på. Vi prøver å få oversikt over parkeringsmuligheten i Sandnes i og med at avgang er satt til kl. 12:00 fra Maxi via Lauvvik-Oanes. Øyvind nevnte at det var mulig å plukke opp deltakere på Tau, om noen ønsket å reise fra Stavanger. (ferjeavgang kl. 12:00). Alternativer til aktiviteter på Hjelmeland undersøkes. Hadle sender ut informasjon til de som skal på turen.
  2. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn vin for august trekningen. Det er loddbøker nok. Hadle blir sannsynligvis ikke med på møtet pga reising.
  3. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet.

Neste møte

Onsdag .  7. august. 2019. Kl. 11:00

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Hadle minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Referat fra styremøte 19-05 HSSK

Tid:      8. mai 2019

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen, Sissel Gjessen Myre Gjessen, Bjørn Nybø, Hans Alnes. Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
  1.   Referat fra siste møte godkjent. Status på oppdatert styre  i Brønnøysundregisteret må sjekkes på neste møte.

  2.     115 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen må oppdaters med innbetalinger og registrert medlemmer. De som ikke har betalt for 2018 vil bli strøket som medlem. Dag sjekker innbetalinger og oppdaterer liste. Det er mange medlemmer som ikke har betalt. Hadle sender ut purring når Dag har oppdatert oversikt.

 1. Økonomi

I tråd med budsjettet

 1. Eventuelt
  1. Aktivitets kalender 2019. Hadle har publisert møteplan og aktiviteter på hjemmesiden.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag. Bakernes feriested har begrenset kapasitet. Kjell Ingar undersøker andre muligheter til dagstur med transport, mat og aktivitet. Egen melding sendes ut når det er klart. Eventuell økonomisk støtte til turen diskuters når oversikten forligger.
  3. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn for juni i følge avtale med Dag.
  4. Møtet i juni. På dette møtet blir det servert Pizza. Hadle og Mila ordner med bestilling og levering.
  5. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel tar kontakt med hotellet og signerer den foreløpige avtalen på julebordet.

Neste møte

Onsdag .  5. juni. 2019. Kl. 11:00 (med pizza)

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Referat fra styremøte 19-04 HSSK

Tid:      3. april 2019 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen, Sissel Gjessen Myre Gjessen, Bjørn Nybø, Hans Alnes.

Kopi: Dag Johansen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

 1.   Referat fra siste møte godkjent. Status på oppdatert styre  i Brønnøysundregisteret må sjekkes på neste møte.

2.     115 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen må oppdaters med innbetalinger og registrert medlemmer. De som ikke har betalt for 2018 vil bli strøket som medlem. Dag sjekker innbetalinger og oppdaterer register når han er tilbake fra ferie.

 1. Økonomi

Ikke diskutert fordi Dag er på ferie

 1. Eventuelt
  1. Aktivitets kalender 2019. Hadle har publisert møteplan og aktiviteter på hjemmesiden. Hadle har for tiden problemer å sende ut felles E-mail til gruppen.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag. Kjell Ingar sjekker med ettermiddag/kveldtur til Bakernes feriested.
  3. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper for mai og Dag for juni.
  4. Møtet i mai. På grunn av at lokalene er opptatt på formiddagen 8. mai, starter medlemsmøtet kl. 14:00 og utover etter behov.
  5. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebodr. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).

Neste møte

Onsdag .  8. mai. 2019. Kl. 14:00

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Referat fra styremøte 19-03 HSSK

Tid:      6. mars 2019 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen, Sissel Gjessen Myre Gjessen Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Hans Alnes,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

Nytt styre konstituert. Dag gjør forberedelse for oppdatering i Brønnøysundregisteret.

 1.   Referat fra siste møte godkjent,  (Styremøtet 6. feb. var forberedelse til årsmøtet og derfor foreligger ikke referat.)

2.     115 registrerte medlemmer. Dag sjekker mot innbetalinger i 2018 og vi stryker de som ikke har betalt.

 1. Økonomi

I tråd med budsjettet.

 1. Eventuelt
  1. Aktivitets kalender 2019. Hadle setter opp oversikt over kommende møter og aktiviteter og sender ut til alle medlemmene.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag.
  3. Lotteriet. Innkjøp av vin fordeler vi på rundgang. I tråd med årsmøtevedtak har vi nå 10 flasker vin, samlet kostnad ca. 1200 kr. pr gang. Hadle kjøper inn vin for april, Sissel for mai og Dag for juni.
  4. Møtet i mai. På grunn av at lokalene er opptatt på formiddagen 8. mai, starter medlemsmøtet kl. 14:00 og utover etter behov.
  5. Julebord 2019. Tentativt setter vi av 29. november 2019. Sissel sjekker med Sola Strandhotell og gjør en foreløpig bestilling.

Neste møte

Onsdag .  3. april. 2019

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfaller til betaling innen 31. mars

CHC HS / HELI-ONE SENIOR KLUBB (HSSK)          

Referat fra årsmøte 6. februar 2019, Flymuseet, Sola Sjø

Det var 47 medlemmer tilstede
1. Åpning av årsmøtet.
Leder Kjell Ingar Olsen åpnet møtet kl. 11:00 og ønsket alle velkomne
2. Valg av møteleder.
Kjell Ingar Olsen ble valgt til møteleder
3. Valg av referent.
Hadle Eide Dahle ble valgt til referent
Jan Erich Linderud, valgt til a medsigner referatet.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent uten kommentarer
5. Årsberetning 2018.
Årsberetning ble godkjent, uten kommentarer
6. Revisorgodkjent regnskap for 2018.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Signert regnskap oppbevares i styret.
7. Fastsettelse av kontingent for 2018.
Kontingenten forblir kr. 500 i tråd med budsjettet for 2019. Se pkt
8. Forslag til budsjett for 2019.
Budsjettforslaget fra styret ble godkjent med kommentarer.
Det legges opp til tilskudd for eventuell felles tur i 2019. F. eks. konsert (med middag), dag/kvelds-utflukt, etc. Beløpet på tilskudd fattes på ordinasrt fellesmote.
Økonomien styrkes med vinlotteri på medlemsmøtene. En større andel av lotteriet bør gå til «premier». Anslagsvis 25 %.
Budsjettet bygger på at det ikke er noe tilskudd «utenfra», CHC HS, Heli-One eller forsikrings ordninger.
Revidert budsjett viser:
Inntekt          Kr. 173 000
Utgift på       Kr. 151 100
Overskudd    Kr.   21 900

Revidert budsjett sendes ut til medlemmene sammen med referatet.

9. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valgkomiteen.
Det nye styret består da av :
Navn                              Posisjon                    År igjen pr dd

 Kjell Ingar Olsen         Leder     Gjenvalg       (1år) ref § 4C

 Hadle Eide Dahle           Styremedlem Ikke på valg   (1år)

 Dag Johansen                Styremedlem Gjenvalg         (2år)

 Sidsel Gjessen Myre      Styremedlem  Nyvalgt           (2år)

 Hans Alnes                    Varamedlem  Ikke på valg     (1år)

 Bjørn Nybø                  Varamedlem  Gjenvalg          (2år)

Styret må konstitueres og fordele oppgavene seg imellom innen styret.
Valg komite:
Styret gies myndighet å «finne» medlemmer til ny valgkomite.
Revisor    Birgit Smeby     Ikke på valg   (1år)
Medlemmer til styret ble valgt med akklamasjon.
Takk til valgkomiteen

10. Oppdatering av vedtektene
§4C, siste ledd endres til:
Årsmøtet velger: Leder 1 år. Styremedlemmer og varamenn 2 år. Valgkomite 2 år.   Revisor 2 år.

Årsmøtet avsluttet med en liten takk til  leder, styremedlemmer og deltakere på møtet.
Kjell Ingar Olsen avsluttet årsøtet.
Etter ordinært årsmøte var det servering med kaffe og smørbrød.
Røyneberg, 7. februar 2019
Hadle Eide Dahle         Jan Erich Linderud
Referent 
Signert referat er arkivert hos sekretær

Referat fra styremøte 19-01 HSSK

Tid:      2. januar 2019 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen,  Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:Synnøve Haug,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

 1.   Referat fra siste møte godkjent

2.     123 registrerte medlemmer.

 1. Økonomi

I tråd med budsjettet.

 1. Eventuelt
  1. Årsmøte 2019 blir onsdag 6. februar. Günther Iversen og Helge Nilsen er valgkomitè. Hadle har sendt melding om deres oppgaver og forventer at de «tar tak» i oppgavene. Melding til alle om at saker som skal taes opp på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før (frist 16. januar) er sendt ut, samt at Hans legger det ut på HSSK siden. Etter årsmøtet blir det servert «smørbrød». Formell innkalling med vedleggg i følge vedtekter sendes ut etter 16. januar.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag.

Neste møte

Årsmøte Onsdag .  6. februar 2019

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Fellesmøtet startet med 1 minutt stillet for å minnes Alt Torgrim Mygland som døde stille 26. desember 2018

Referat fra styremøte 18-11 HSSK

Tid:      5. desember 2018 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Synnøve Haug, Kjell Ingar Olsen,  Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

 1.   Referat fra siste møte godkjent

2.     121 registrerte medlemmer. Dag sjekker opp mot registrert medlemer opp mot innbetalt medlemskontingent og oversender Hadle. Hadle sender ut purring dersom det er noen som ikke har betalt for  2018 (gjelder ikke nye medlemmer etter 1.9.2018)

 1. Økonomi

Regning for julebordet på Sola Strandhotell er ikke mottatt. Øvrige utgifter er som budsjettert

 1. Eventuelt
  1. Årsmøte 2019 blir onsdag 6. februar. Günther Iversen og Helge Nilsen er valgkomitè. Hadle tar kontakt med dem ved anledning. Hadle sender ut melding til alle om at saker som skal taes opp på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før.
  2. Rabattkort for Storcash Sola. Det er innført innmeldingsgebyr på kr. 500 for å bli medlem. Med de små kvantum som vi kjøper blir det lenge før vi oppnår «gevinst». Mila og andre handler på f.eks. Europris og andre steder der det er rimelig/tilbud.

 Julebord 2018

30. november hadde HSSK det tradisjonelle julebord  på Sola StrandHotell. 88 medlemmer og ektefeller deltok. Etter maten var det dans til levende musikk og sosialt samvær i spisesalen.

 1. Neste møte

Onsdag .  2. januar 2018

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

I år var det småkaker og «snob» (twist) som var kaffematen.

Jan Roar Rosland stod for årets quizz. Stor fornøyelse for forsamlingen.

Referat fra styremøte 18-10 HSSK

Tid:      7. november 2018 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Synnøve Haug, Kjell Ingar Olsen,  Hans Alnes

Kopi:               Bjørn Nybø, Dag Johansen,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Referat fra forrige møt
  1. Møtereferat godkjent
 7. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Innbetaling av medlemskontingent for 2018 må sjekkes. Også opp mot betaling for deltakere på julebordet

 1. Økonomi

Ingen opplysninger fordi Dag er på ferie

 1. Eventuelt
  1. Hans har forbedret tilgang til hjemmesiden. Med rette tilgangen blir det mulig å skrive rett inn på sidene. Hans ga en kort innføring i bruken etter selve styremøtet. (Hadle vil gjøre seg kjent før referater skrivers rett inn).Programmet heter : Bitnami World Press Stack og kan installers kostnadfritt på hjemme-PC.
  2.  Hadle tar lodd, penger med hjem fra siste trekning. Avtaler oppgjør med Dag når han er tilbake, etter 10. nov, eventuelt på julemøtet. Hadle kjøper inn vin og loddbøker til neste lotteri i desember.
  3.  «Treknings App»Hadle har lasted ned «treknings App» for vinlotteriet. Vi prøver den ved trekningen på vinlotteriet under forutsetning at medlemmer godtar bruk. Hadle har anskaffet adapter så aktuell trekning kan vises på storskjerm
  4.  Julemøtet Mila ordner med julekaker og lys etc. til julemøtet.
  5. Rabattkort for Storcash, Sola. Hadle forsøker å skaffe medlemskort slik av klubben kan handle med rabatt.

 Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve er kontaktperson med hotellet. Synnøve gjør avtale med hotellet av vi samle til en velkomstdrink og «mingling» kl. 18:30. Styret møter hos Kjell fra ca. kl. 17:00 for oppsummering.

Endelig oversikt oversendes hotellet 12. nov. av Synnøve. Dag er på ferie til 10. nov. og han oversender liste med  navn og antall rom til Synnøve, når Dag er tilbake fra ferie 10. nov.

Invitasjon og informasjon om betaling ble sendt ut 6. sept.

Kjell Ingar minner medlem om julebordet på fellesmøtet.

 1. Neste møte

Onsdag .  5.desember 2018

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Referat fra styremøte 18-09 HSSK

Tid: 3. oktober 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Synnøve Haug,

Kopi: Kjell Ingar Olsen, Hans Alnes,

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Medlemsstatus

3. Økonomi

4. Eventuelt

5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

2. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Dag oversender oversikt over medlems status. Hadle purrer på de som ikke har betalt for 2018.

3. Økonomi

I tråd med busjettet, ingen uforutsatte kostnader.

4. Eventuelt

a. Hans har forbedret tilgang til hjemmesiden. Med rette tilgangen blir det mulig å skrive rett inn på sidene. Hans ga en kort innføring i bruken etter selve styremøtet. (Hadle vil gjøre seg kjent før referater skrivers rett inn).

b. Kjell Ingar er på ferie. Hadle tar lodd, penger med hjem fra siste trekning. Avtaler oppgjør med Dag når han er tilbake, etter 10. nov. Hadle kjøper inn vin og loddbøkrer til neste lotteri i november.

c. Frokost Sola Strandhotel

Frokost på Sola Stradhotel, planlagt 25. sept. ble avlyst, 3 påmeld

d. «Treknings App»

Hadle har lasted ned «treknings App» for vinlotteriet. Vi prøver den ved trekningen på vinlotteriet under forutsetning at medlemmer godtar bruk. Se nedenfor

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve er kontatkperson med hotellet og har bekreftet at vi skal ha julebordsamling og bestiller tilsvarende for antall personer og rom som i fjor. Endelig oversikt oversendes hotellet 12. nov. av Synnøve. Dag er på ferie til 10. nov. og han oversender liste med navn og antall rom til Synnøve, når Dag er tilbake fra ferie 10. nov.

Invitasjon og informasjon om betaling ble sendt ut 6. sept.

Bindene påmelding og betaling senest 10. november (dvs. innbetalt innen 9. nov). Ved innbetaling må det oppgis navn, antall og om det ønskes hotell. (Det ble også presisert i invitasjonen).

5. Neste møte

Onsdag 7. november 2018

Dag er på ferie

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Fellesmøtet ga aksept til å bruke «treknings App» ved vinlotteriet. Det virket helt fint.

Referat fra styremøte 18-08 HSSK

Tid: 5. september 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Synnøve Haug,

Kopi: Bjørn Nybø, Dag Johansen

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Medlemsstatus

3. Økonomi

4. Eventuelt

5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

2. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Vi følge opp status på møtet i oktober (Dag er på reise).

3. Økonomi

I tråd med busjettet, ingen uforusatte kostnader.

4. Eventuelt

a. Hans har forbedret tilgang til hjemmesiden. Med rette tilgangen blir det mulig å skrive rett inn på sidene. Hans ga en kort innføring i bruken etter selve styremøtet. (Hadle vil gjøre seg kjent før referater skrivers rett inn).

b. Kjell Ingar er på ferie neste møte. Hadle har tatt lodd, penger med hjem fra siste trekning. Avtaler oppgjør med Dag når han er tilbake.

Hadle kjøper inn vin til neste lotteri i oktober.

c. Frokost Sola Strandhotel

Sola Stradhotel har tilbud på frokot som før.

Vi setter av 25. sept. Hadle sender ut informason. Påmelding til Hadle (E-mail) eller Synnøve på SMS.

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve tar kontakt med hotellet i dag og bekrefter at vi skal ha julebordsamling og bestiller tilsvarende for antall personer og rom som i fjor. Synnøver er kontaktperson med hotellet.

Hadle sender ut invitasjon og informasjon om betaling.

Bindene påmelding og betaling senest 10. november (dvs. innbetalt innen 9. nov). Ved innbetaling må det oppgis navn og antall.

Dag oversender liste over navn og rom til Synnøve.

Aktivitets kalender

Hadle har sendt ut oversikt over møtene til alle medlemmer med E-mail.

5. Neste møte

Onsdag 3. oktober 2018

Kjell Ingar er på reise.

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Vidar Vetnes viste bilder og fortalte om seiltur sammen med Erik Føyn fra Caribien og gjennom Panama-kanalen nå i sommer. Veldig interesant å høre på.

Referat fra styremøte 18-07 HSSK

Tid: 1. august 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, , Hans Alnes, Synnøve Haug, Dag Johansen

Kopi: Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Medlemsstatus

3. Økonomi

4. Eventuelt

5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

2. Medlemsstatus

120 registrerte medlemmer, 1 nytt medlem har meldt seg inn (Helga Grafsrønningen)

Betalingsfrist var 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. Noen har ikke betalt enda. Hadle sender ut mail med purring.

Vi følge opp status på møtet i september.

3. Økonomi

I trå med busjettet

4. Eventuelt

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve og Dag koordiner påmeldinger, sender ut påmelding med frister som i fjor. 10 november blir sannsynlig påmeldings frist.

I prinsippet skal julebordet være betalt inn på konto før påmelding er gyldig.

Aktivitets kalender

Hadle har sendt ut oversikt over møtene til alle medlemmer med E-mail.

5. Neste møte

Onsdag 5. september 2018

Dag er på reise. Hans vil gjøre en presentasjon av vår nye web side. (dersom han er tilstede)

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 18-06 HSSK   

Tid: 6. juni 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Synnøve Haug, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 • 1. Referat fra forrige møte
 • 2. Medlemsstatus
 • 3. Økonomi
 • 4. Eventuelt
 • 5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

Møte konstituert

Nytt styre er konstituert og Brønnøysundregisteret (organisasjonsnummer 996 815 773) må oppdateres. Dag har ordnet med formular som må oppdateres og sendes inn. Kjell Ingar og Dag følger opp. Skjema er fyllt ut og Dag sender inn

2. Medlemsstatus

120 registrerte medlemmer,

Betalingsfrist var 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. Noen har ikke betalt enda. Kjell Ingar minner om betaling på medlemsmøte.

Vi følge opp status på møtet i august.

3. Økonomi

I trå med busjettet

4. Eventuelt

Besøk hos Helikopter Service og HeliOne, 6. juni. Går som planlagt.

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve er i kontakt med Sola Strandhotell og har fått tilbud. Se vedlegg.

Synnøve og Dag koordiner påmeldinger, når den tid kommer.

I prinsippet skal julebordet være betalt inn på konto før påmelding er gyldig.

Innbydelse med detaljer sendes ut over sommeren.

Aktivitets kalender

Hadle har sendt ut oversikt over møtene til alle medlemmer med E-mail.

5. Neste møte

Onsdag 1. august 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Besøk hos CHC Helikopter Service går som planlagt etter fellesmøtet.

Referat fra styremøte 18-05 HSSK

Tid: 2. mai 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Synnøve Haug, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 • 1. Referat fra forrige møte
 • 2. Medlemsstatus
 • 3. Økonomi
 • 4. Eventuelt
 • 5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

Møte konstuert

Nytt styre er konstituert og Brønnøysundregisteret (organisasjonsnummer 996 815 773) må oppdateres. Dag har ordnet med formular som må oppdateres og sendes inn. Kjell Ingar og Dag følger opp.

2. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Betalingsfrist var 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. 100 medlemmer har betalt. Kjell Ingar minner om betaling på medlemsmøte.

Hadle fikk oversikt over medlemer som har betalt og sender ut påmindelse til de som ikke har betalt.

3. Økonomi

I trå med busjettet

4. Eventuelt

Besøk hos Helikopter Service og eventuelt HeliOne, 6. juni.

Kjell Ingar avklarer møte tidspunkt og hvordan vi gjør med parkering. Det er eksternt selskap som sjekker for gyldig parkering (og det gjør de og bøtlegger !!!).

Et forslag kan være at vi møter i Sola Sjø til vanlig tid og kjører i fellesskap (flest mulig i hver bil) opp til HS.

Informasjon sendes ut til alle medlemmene når detaljer er på plass. Kjell Ingar og Hadle sørger for oppfølging her.

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor er bestilt.

Synnøve er i kontakt med Sola Strandhotell.

Tilbud sendes direkte til Synnøve. Synnøve og Dag koordiner påmeldinger, når den tid kommer.

I prinsippet skal julebordet være betalt inn på konto før påmelding er gyldig.

Innbydelse med detaljer sendes ut over sommeren.

Informasjon om Luftambulansen.

Svein Hapnes kommer og forteller om Luftambulanse tjenesten fra de spede begynnelse til i dag.

Aktivitets kalender

Hadle setter opp oversikt over møtene og sender ut på E-mail til alle medlemmer.

5. Neste møte

Onsdag 6. juni 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Vinlotteriet ble avlyst pga tiden gikk med til informasjon om Luftambulanse tjenesten av Svein Hapnes.

Referat fra styremøte 18-03 i HSSK

Tid: 7.mars 2018 Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Hans Alnes, Synnøve Haug

Saksliste:

 • 1.  Referat fra forrige møte
 • 2. Medlemsstatus
 • 3. Økonomi
 • 4. Eventuelt
 • Lotteri
 • 5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat fra 3.mars var kun for referanse

Møte konstuert

Nytt styre konstituert og Brønnøysundregisteret må oppdateres. Dag har ordnet med formular som må oppdateres og sendes inn. Kjell Ingar og Dag følger opp

2. Medlemsstatus

115 registrerte medlemmer,

Betalingsfrist er 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. Dag oppdaterer medlemsliste når innbetalinger er gjort 3. april. Dag er på ferie etter påske så det blir gjort når han er tilbake. (på medlemsmøtet ble det etterlyst innbelingsinformasjon. Hadle sender ut informasjon om innbetaling)

3. Økonomi

I tråd med busjettet, Vinlotteriet bidrar positivt så måte. Status opplyst på medlemsmøte

4. Eventuelt

Besøk hos Helikopter Service

Kjell Ingar tar kontakt med Per Arne og lufter tanken med et nytt besøk.

Frokostsamling på Sola Strandhotell

Det er bekreftet at tilbudet for frokost står ved lag. Vi satser på samling 20. mars. Hadle får bekreftet om dato passer hotellet og sender ut informasjon og påmeldingsdetaljer

Turer / aktiviteter

Vi diskuterte litt om reiser og aktiviteter. Hadle prøver å få kontakt med Svein Hapnes og invitere han til å ta en oppdatering angående førstehjelp på ulykkessteder.

(På januarmøtet diskuterte vi om tur på Telemarkskanalen var interessant)

Speakers corner

Kjell Ingar kom med forslag om art medlemmer som vinner vik kan bidra med et liet innlegg (3 minutter) om egne opplevelser, reiser, hobby, etc.

Lotteri

Gjennomføres som vanlig.

5. Neste møte

Onsdag 4. april 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Vinlotteri

Referat fra årsmøte 7. februar 2018, Flymuseet, Sola Sjø

Det var ca. 45 medlemmer tilstede

 1. Åpning av årsmøtet.

Leder Ingar Jensen åpnet møtet kl. 11:00 og ønsket alle velkomne

 1. Valg av møteleder.

Ingar Jensen ble valgt til møteleder

 1. Valg av referent.

Hadle Eide Dahle ble valgt til referent

Jan Erich Linderud, valgt til å medsigner referatet.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent uten kommentarer

 1. Årsberetning 2017.

Årsberetning ble delvis gjennomgått og godkjent

 1. Revisorgodkjent regnskap for 2017.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Signert regnskap oppbevares i styret.

 1. Fastsettelse av kontingent for 2018.

Kontingenten forblir kr. 500 i tråd med budsjettet for 2017. Se pkt 8

 1. Forslag til budsjett for 2016.

Budsjettforslaget fra styret ble godkjent.  Budsjettet bygger på at det ikke er noe tilskudd «utenfra», CHC HS, Heli-One eller forsikrings ordninger. Økonomien styrkes med vinlotteri på medlemsmøtene. julebord etc.

Budsjett med inntekt på. Kr. 181 000, utgift på kr. 146 100, dvs et overskudd på kr. 34 900. Det er ikke budsjettert tilskudd for eventuell felles tur i 2018. Dersom det blir tur blir eventuelt tilskudd fattet på ordinært fellesmøte.

 1. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valgkomiteen.

Det nye styret består da av : Navn   Posisjon   År igjen pr dd

Kjell Ingar Olsen          Leder Ny    (1år) ref § 4C

Hadle Eide Dahle       Styremedlem Gjenvalg (2 år)

Dag Johansen             Styremedlem Ikke på valg (1 år).

Synnøve Haug            Styremedlem Ikke på valg (1 år)

Hans Alnes                 Varamedlem Gjenvalg (2 år)

Bjørn Nybø                Varamedlem Ikke på valg (1 år)

Styret må konstitueres og fordele oppgavene seg imellom innen styret.

Navn     Posisjon        År igjen pr dd

Valg komite:     Helge Nilsen (1år)     Günther Iversen (1år)

Revisor         Birgit Smeby Ny (2år)

 1. Forslag fra styret: Støtte til Kreftomsorg Rogaland, kr. 5000,- (www.kreftomsorg.no). Ble godkjent som del av budsjettet
 1. Oppdatering av vedtektene

I og med at administrasjonen av pensjonene er overført til Storebrand Pensjonstjenester AS og andre presiseringer blir vedtektene oppdatert som foreslått av møteleder. (Disse vedtekter er redigert/endret 7 februar 2018 (§ 2, 4 C, 5 og § 6 )

Årsmøtet avsluttet med en liten takk til avgått leder, styremedlemmer og deltakere på møtet.

Ny leder Kjell Ingar Olsen ønsket velkommen.

Etter ordinært årsmøte var det servering med kaffe og smørbrød.

Røyneberg, 8. februar 2018

Hadle Eide Dahle                    Jan Erich Linderud

Referent

Signert referat er arkivert hos sekretær

Referat fra styremøte 18-02 i HSSK

Tid: 7. februar 2018  Sted: Sola Sjø

Tilstede: Ingar Jensen, Synnøve Haug, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Hans Alnes

Kopi:

Saksliste:

Møtet var kun forberedelse til Årsmøtet, kl 11:00

Etter valget må nytt styre konstitueres og Brønnøysundregisteret må oppdateres.

Dag tar det formelle for å får dette iversatt etter årsmøtet.

Neste møte

Onsdag 7. mars 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Årsmøte og loddsalg.

Referat fra styremøte 18-01 i HSSK

Tid: 3. januar 2018 Sted: Sola Sjø

Tilstede: Ingar Jensen, Synnøve Haug, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra forige møte.
 2.  Medlemsstatus.
 3. Økonomi.
 4. Eventuelt. Forberedelse til Årsmøte i februar. Quiz. Lotteri.
 5. Neste møte.

1. Referat fra forrige møte ;  Godkjent.

2. Medlemsstatus:  121 registrerte medlemmer. På februarmøtet må vi ta en status på medlemmer. Hadle sjekker hvilke medlemmer som gik bort i 2017.

3. Økonomi: I tråd med budsjettet, Vinlotteriet bidrar positivt i så måte. Status opplyst på medlemsmøte.

4. Eventuelt: Forberedelse til årsmøte. Ingar, Hadle og Hans er på valg

Helge Nilsen i Valgkomiteen har kontroll med hensyn til gjenvalg/nye medlemmer av styret.

Dag og Ingar kom med forslag til budsjett, regnskap (Regnskapet må revideres av Henrik Brigg) og årsmelding. Disse ble kort gjenomgått på styret og oversendes til Hadle som så sender dem ut sammen med innkalling til årsmøtet.

Hadle sender ut melding til medlemmene om saker de eventuelt ønsker å ta opp på årsmøtet. Saker må være Hadle ihende innen 22. januar.

Det må bestilles 100 smørbrød (2 snitter pr mann) til årsmøtet. Hadle tar kontakt med Mila.

Quiz: Quiz gjennomføres på fellesmøtet.

Lotteri:  Gjennomføres som vanlig.

Reiser:  Hva med tur på Telemarkskanalen – muligheten «luftet». Andre turer ?

6. Neste møte:    Onsdag 7. februar 2018

Hadle Eide Dahle 

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Quiz gjennomført i regi av Jan Roar Rosland.