Referater

CHC HS/HELI-ONE Senior Klubb (HSSK)

Neste felles møte 5. juni 2024 kl 11:00

Referat fra styremøte 24-05 HSSK

Tid:                 8. mai 2024

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland, Mia Koløy

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra møte 3. 2024
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 5. Neste møte
 6. Referat. Referat nr. 4 2024 godkjent
 7. Medlemsdatabasen viser 139 medlemmer. Ca. 65 medlemmer har betalt medl. avgift. Dag lager liste over de som ikke har betalt og Hadle sender ut purring
 8. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet. Ca. 65 medlemer har ikke betalt sin kontingent.
 9. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte.  2: Det kan være interessant å få høre mer om Heli-One, lokalt og globalt. Einar tar kontakt med Leif Egil Torkelsen, da Morten synes å være svært så opptatt.
 10. Fellestur: Tur til Vrådal/Telemarkskanalen planlegges 20.-22. juni.  Boreal er teknisk arrangør av turen og Øyvind/Hadle er kontaktpersoner. Klubben sponser noe av turen (det som er over 4000 pr person  og lunch 350 på båten). Egen melding sendes ut til alle dersom det er nye detaljer. 24 deltakere har meldt seg på til idag. Dersom noen ønsker å bli etterpåmeldt må de ta kontakt med Trygve Byrkjedal, Boreal. I følge Boreal vil andelen som fakturers HSSK (basert på 23 deltakere) bli kr. 29900, inkludert lunch på båten.
 11. Eventuelt: Hadle ble utfordert av Helge Nilsen om når HSSK ble dannet. Vi har nå fått tak i referater fra de første «offisielle» møtene fra 2000 og utover. Arbeidet med å hente inn informasjon/kontaktpersoner er startet. Hadle holder i dette foreløpig.
 12. Supplering til kantinedriften.  Hadle bestilling av pizza til møtet i juni. Basert på 60 personer bestiller vi 15 pizza. Hadle konsulterer litt med PizzaBakeren om antallet.
 13. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 14. Neste møte:  5. juni. 
 15. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

Servert vafler og kaffe og gjennomførte vinlotteri.

42 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 24-04 HSSK

Tid:                 3. april 2024

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland

Kopi: Mia Koløy

Saksliste:

 1. Referat fra møte 3. 2024
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 5. Neste møte
 6. Referat. Referat nr. 3 2024 godkjent
 7. Medlemsdatabasen viser 139 medlemmer. Ca. 65 medlemmer har betalt medl. avgift. 2 nye kom til idag.
 8. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet.
 9. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte.  2: Det kan være interessant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar er i kontakt med Morten Johannessen/Leif Egil Torkelsen, Morten er travelt opptatt.    3: Harald Waage presenterer fra hans oppdrag som kontakt/tech.rep.
 10. Fellestur: Tur til Vrådal/Telemarkskanalen planlegges 20.-22. juni. Maks 55 deltakere, påmelding etter «første mann til mølla» prinsippet. Boreal er teknisk arrangør av turen og Øyvind/Hadle er kontaktpersoner. Klubben sponser noe av turen (det som er over 4000 pr person  og lunch 350 på båten). Egen melding sendt ut til alle etter at detaljer er klarert. 21 deltakere har meldt seg på til idag.
 11. Eventuelt: Hadle ble utfordert av Helge Nilsen om når HSSK ble dannet. Vi har nå fått tak i referater fra de første «offisielle» møtene fra 2000 og utover. Arbeidet med å hente inn informasjon/kontaktpersoner er startet. Hadle holder i dette foreløpig.
 12. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte.
 13. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 14. Neste møte:  8. mai. 
 15. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

Harald Waage viste bilder og fortalte om HeliOne-oppdraget i England

Servert vafler og kaffe og gjennomførte vinlotteri.

48 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 24-03 HSSK

Tid:                 6. mars 2024

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland, Mia Koløy

Kopi:

Saksliste:

 1. Det nye styret er konstituert etter Årsmøtet 3. februar
 2. Referat fra møte 1. og 2. 2024
 3. Medlemsstatus
 4. Økonomi
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat nr. 1 og 2 2024 godkjent
 8. Medlemsdatabasen viser 139 medlemmer.
 9. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet. På grunn av bedre rentebetingelser er en stor del av klubbens bankinnskudd satt på høyrentekonto (4,9%) med 6.mnd. binding. Passende beløp er igjen på driftskonto
 10. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte.  2: Det kan være interessant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar er i kontakt med Morten Johannessen, Morten prøver å tilpasse sin schedule til å passe et medlemsmøte.    3: Harald Waage har vært kontaktperson på HeliOne oppdrag i England. På neste møte planlegger vi presentasjon fra han, om ikke Morten Johannesen kommer.
 11. Fellestur: Tur til Vrådal/Telemarkskanalen planlegges 20.-22. juni. Maks 55 deltakere, påmelding etter «første mann til mølla» prinsippet. Boreal er teknisk arrangør av turen og Øyvind/Hadle er kontaktpersoner. Klubben sponser noe av turen (det som er over 4000 pr person  og lunch 350 på båten). Egen melding sendes ut til alle når detaljer er klarert.
 12. Eventuelt: Hadle ble utfordert av Helge Nilsen om når HSSK ble dannet. Vi har oversikt i referats form fra de første «offisielle» møtene. Arbeidet med å hente inn informasjon/kontaktpersoner er startet. Hadle holder i dette foreløpig.
 13. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte.
 14. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 15. Neste møte:  3. april. 
 16. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

Servert vafler og kaffe og gjennomførte vinlotteri.

64 medlemmer møtte.

 

Referat fra årsmøte 2024, Flymuseet (Mimrehallen), Sola Sjø

Det var 58 medlemmer til stede.

 1. Åpning av årsmøtet.

Dag Johansen (Einar er på ferie) åpnet møtet kl.11:00 og ønsket alle velkomne

 1. Valg av møteleder.

Dag Johansen ble valgt til møteleder

 1. Valg av referent.

Hadle Eide Dahle, valgt til referent

Jan Linderud, valgt til å med-signer referatet.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent uten kommentarer
 2. Årsberetning 2023.

Årsberetning ble godkjent, uten kommentarer

 1. Revisorgodkjent regnskap for 2023.

Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer. Signert regnskap oppbevares i styret. Regnskapet viser et overskutt Kr.6150, mot et budsjettert underskudd på               kr. 23 100

 1. Fastsettelse av kontingent for 2022.

Kontingenten økt til kr. 600 i tråd med budsjettforslaget for 2024. Se pkt 8

 1. Forslag til budsjett for 2024.

Budsjettforslaget fra styret ble godkjent med kommentarer. Budsjettforslag vedlegges referat fra årsmøtet

Budsjett viser:

Inntekt :          Kr. 193 000

Utgifter:         Kr.  247 100

Underskudd:  Kr. 54 100

 

Budsjettert underskudd akseptert grunnet klubbens gode økonomi. I budsjettet er det satt av kr 60 000 til eventuell tur.

 

 

 

 1. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valgkomiteen.

Det nye styret består da av:

Navn Posisjon År igjen pr d.d.
Einar Kverneland Leder Gjenvalg (l år) ref. 4C
Hadle Eide Dahle Styremedlem Ikke på valg (1 år igjen)
Dag Johansen Styremedlem Gjenvalg (2 nye år)
Øyvind Breda Styremedlem Gjenvalg  (2 nye år)
Hans Alnes Varamedlem Ikke på valg (1 år igjen)
Marie (Mia) Koløy Varamedlem Gjenvalg  (2 nye år)

Styret konstitueres og fordeler oppgavene seg imellom innen styret.

Revisor    Thor Brekke   (Valgt for 2 år)

 

Valg komite:

Det er ingen som går ut av styret og dermed er det ikke valgt ny komitè.

Årets komitè :

Bjørn Nybø

Kjell Ingar Olsen

Sidsel Gjessen Myre

 

Takk til valgkomitéen.

 1. Ingen forslag fra styret eller medlemmer

 

Dag Johansen avsluttet årsmøtet.

Etter ordinært årsmøte var orientering om forslag til tur 20.6. – 22.6 med tur til Telemark og tur på Telemarkskanalen. Deretter ble det servert kaffe og smørbrød.

Røyneberg, 8. februar 2024

 

_______________                      _________________________

Hadle Eide Dahle                        Jan Linderud

 

Signert referat er arkivert hos sekretær

 

Referat fra styremøte 24-02 HSSK

Tid:                 7. februar 2024

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Dag Johansen, Mia Koløy

Kopi: Øyvind Breda, Einar Kverneland

Saksliste:

 1. På møtet var det kun forberedelser til forestående årsmøte som var på agendaen.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Årsmøte ble avholdt i følge agenda
 • Servert smørbrød (som tradisjonelt) og kaffe
 • 58 medlemmer møtte.

 

 

Referat fra styremøte 24-01 HSSK

Tid:                 3. januar 2024

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland, Mia Koløy

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-14)
 5. Neste møte
 6. Referat. Referat 23-10 godkjent
 7. Medlemsdatabasen viser 125 medlemmer.
 8. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet. Regnskapet for 2023 er ikke avsluttet. Revidert regnskap for 2023 legges frem og behandles på Årsmøtet.
 9. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb. 3: Det kan være interessant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar er i kontakt med Morten Johannessen, Morten prøver å tilpasse sin schedule til å passe et medlemsmøte.    4: Fellestur til våren ? a. Forslag om tur på Telemarkskanalen, (Øyvind  henter inn priser på denne turen). Vi avventer med å vurdere andre turer til priser og opplegg er innhentet. b. Dagstur på Ørsdalvatnet. Her er det bare å la de «grå cellene» arbeide å komme opp med forslag. Passe tidspunkt kan være medio juni.
 10. Årsmøte: Årsmøtet 2024 planlegges til 7. februar. Medlemsliste og oversikt på styremedlemmer som er på valg er sendt til valgkomiteen. Hadle forbereder innkalling/agenda, årsberetning (Einar) og revidert regnskap (Dag) og sender ut med formell innkalling. Budsjett legges frem på årsmøtet.  Øyvind bestiller 130 smørbrød og holder Hadle/Mia informert. Øyvind har bestikk liggende og tar det med til møtet.
 11. Eventuelt: Hadle ble utfordert av Helge Nilsen om når HSSK ble dannet. Vi har oversikt i referats form fra de første «offisielle» møtene. Arbeidet med å hente inn informasjon/kontaktpersoner er startet. Hadle holder i dette foreløpig.
 12. Medlemskap: 3 nye medlemmer er registrert de siste dagene.
 13. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte.
 14. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 15. Neste møte:  7. februar. Klarlegge årmåtet. Einar er fraværende og forslag fra styret blir at Dag leder møtet og Hadle tar referatet.
 16. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Harald Berg viste bilder og fortalte om opplevelser og erfaringer i forbindelse med opplæring av personell i Grønlandsfly. Veldig interesant.
 • Servert vafler og kaffe og gjennomførte vinlotteri.
 • 60 medlemmer møtte.

 

 

Referat fra styremøte 23-10 HSSK

Tid:                 6. desember 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen,

Kopi: Einar Kverneland, Mia Koløy

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus (123)
 3. Økonomi
 4. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-14)
 5. Neste møte
 6. Referat. Referat 23-09 godkjent
 7. Medlemsdatabasen viser 123 medlemmer.
 8. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet. Regnskapet er ikke avsluttet fordi vi ikke har fått siste regning fra Sola Strandhotel.
 9. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb. 3: Det kan være interessant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar er i kontakt med Morten Johannessen, Morten prøver å tilpasse sin schedule til å passe et medlemsmøte.    4: Fellestur til våren ? a. Forslag om tur på Telemarkskanalen, (Øyvind  venter inn priser på denne turen) turen.  b. Dagstur på Ørsdalvatnet. Her er det bare å la de «grå cellene» arbeide å komme opp med forslag. Passe tidspunkt kan være medio juni.
 10. Julebord 2023. Julebordet  24. november på Sola Strandhotel samlet tilsammen 77 deltakere. Det er positiv respons på mat og arrangement. På noen rom var varme slått av og dermed «utrivelig». Dag tar dette opp med hotellet sammen med noen andre «småsaker».
 11. Årsmøte: Årsmøtet 2024 planlegges til 7. februar. Hadle sender over medlemsliste og anfører de som er på valg til valgkomiteen. Eller forberedes innkalling, agenda, regnskap, budsjett til neste møte.
 12. Eventuelt: Hadle ble utfordert av Helge Nilsen om når HSSK ble dannet. Vi har oversikt i referats form fra de første «offisielle» møtene, med det startet før det. Ideen er at det lages en slags historie for klubben, styremedlemmer, turer, bilder etc. som kan være av almen interesse for ettertiden.
 13. Medlemskap: Søknad fra Lars Hjertås om å bli medlem innvilges. Hadle bekrefter overfor Lars aksepten
 14. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte.
 15. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 16. Neste møte:  3. januar. 
 17. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Hadle luftet tanken om et prosjekt hvor vi innhenter informasjon og dokumenterer aktiviteter som har vært i klubben. Det var positiv respons, så vi får se hva det blir til.
 • Servert julekaker, wienerbrød og kaffe.
 • 56 medlemmer møtte.

 

Referat fra styremøte 23-09 HSSK

Tid:                 1. november 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland, Mia Koløy

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus (123)
 3. Økonomi
 4. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-14)
 5. Neste møte
 6. Referat. Referat 23-08 gått gjennom
 7. Medlemsdatabasen viser 123 medlemmer.  Purret opp
 8. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet
 9. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb. 3: Det kan være interessant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar er i kontakt med Morten Johannessen, Morten prøver å tilpasse sin schedule til å passe et medlemsmøte.    4:Fellestur til våren ? Forslag om tur på Telemarkskanalen, dagstur på Ørsdalvatnet. Her er det bare å la de «grå cellene» arbeide å komme opp med forslag. Passe tidspunkt kan være medio juni.
 10. Julebord 2023. Går som planlagt og holdes 24. november på Sola Strandhotel etter samme mal som i 2022. Kontrakt er signert og foreløpig er 35 dobbeltrom og 5 enkeltrom bestilt. Einar har bestilt musikk som i før. Påmelding og betaling innen 5. november, etter samme mal som i 2022. 38 påmeldt pr 29.okt
 11. Fellesmøte:  Hadle viser bilder og forteller om tur til England, Bournemouth
 12. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte.
 13. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 14. Neste møte:  6. desember. 
 15. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Hadle viste bilder og fortalte om tur til England
 • Servert vafler og kaffe.
 • 54 medlemmer møtte.

 

 

Referat fra styremøte 23-08 HSSK

Tid:                 4. oktober 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland, Mia Koløy

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus (123)
 3. Økonomi
 4. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-14)
 5. Neste møte
 6. Referat. Referat 23-07 gått gjennom
 7. Medlemsdatabasen viser 123 medlemmer.  Purret opp, kun 2 har respondert
 8. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet
 9. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb. 3: Det kan være interessant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar har vært i kontakt med Morten Johannessen, Morten prøver å tilpasse sin schedule til å passe et medlemsmøte.
 10. Julebord 2023. Går som planlagt og holdes 24. november på Sola Strandhotel etter samme mal som i 2022. Kontrakt er signert og foreløpig er 35 dobbeltrom og 5 enkeltrom bestilt. Forslag til invitasjon gjennomgått. Vi holder samme priser som i 2022. Einar bestiller musikk som i før. Hadle sender ut invitasjon. Påmelding og betaling innen 5. november, etter samme mal som i 2022.
 11. Fellesmøte:  Tore Villard kommer og forteller om CHC HS og aktiviteter. Takk til Knut Lande som fungerte som «mellommann».
 12. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte. Vaffeljernet må erstattes.
 13. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 14. Neste møte:  1. november. 
 15. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Besøk av Tore Villard.
 • Servert vafler og kaffe.
 • 56 medlemmer møtte.

 

Referat fra styremøte 23-07 HSSK

Tid:                 6. september 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Hans Alnes, Dag Johansen, Einar Kverneland,

Kopi: Mia Koløy

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus (123)
 3. Økonomi
 4. Forespørsel fra Rolf Bergstrøm om medlemskap. I følger referat fra årsmøtet 2022 kan styret godkjenne medlemmer som har vært ansatt i HS/H1. Rolf kan bli medlem og Hadle sender melding til han om godkjennelse
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-12)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat 23-06 godkjent
 8. Medlemsdatabasen viser 123 medlemmer.  7 medlemmer har ikke betalt. Noen strykes og Hadle purrer opp de som ikke har betalt
 9. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet
 10. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb. 3: Knut Lande har vært i kontakt med Tore Villard om mulig besøk til HS. Knut følger opp og oppdaterere oss. Muligens oktobermøtet, men det må bekreftes. 4. Det kan være interesant å få høre mer om HeliOne, lokalt og globalt. Einar forsøker å komme i kontakt med Morten Johannessen om et mulig besøk av Morten på et medlemsmøte.
 11. Julebord 2023. Går som planlagt og holdes 24. november på Sola Strandhotel etter smme mal som i 2022. Kontrakt er signert og foreløpig er 35 dobbeltrom og 5 enkeltrom bestilt. Vi må sette opp overslag/forslag til hvor mye klubben kan sponse og hvor stor egenandel dermed blir. Einar bestiller musikk som i fjor. Hadle lager til forslag til invitasjon innen neste møte.
 12. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp nødvendig bevertning neste møte.
 13. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 14. Neste møte:  4. oktober. 
 15. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Servert vafler og kaffe.
 • 54 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 23-06 HSSK

Tid:                 2. august 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Øyvind Breda, Mia Koløy, Hans Alnes, Dag Johansen

Kopi: Einar Kverneland,

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus (Oppdatert liste fra dag)
 3. Økonomi
 4. Eventuelt. Forespørsel fra Rolf Bergstrøm om medlemsskap kan ikke aksepteres på bakgrunn av statuttene.
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (8-12)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat 23-05 ikke gjennomgått.
 8. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer.  11 medlemmer har ikke betalt. Noen strykes og Hadle purrer opp de som ikke har betalt
 9. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet
 10. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb. 3: Knut Lande har vært i kontakt med Tore Villard om mulig besøk til HSSK. Knut følger opp og oppdaterere osss
 11. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp eventuell bevertning neste møte.
 12. Vinlotteriet. Går sin gang med godt supplement til klubbens økonomi
 13. Neste møte:  6. september. 
 14. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Servert vafler og kaffe (ikke vafler til alle i dag.)
 • 43 medlemmer møtte.

 

 

Ikke noe styremøte 2. juni p.g.a besøk på 330skv/Leonardo

Referat fra styremøte 23-05 HSSK

Tid:                 3. mai 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle,  Einar Kverneland, Øyvind Breda, Mia Koløy

Kopi: Hans Alnes, Dag Johansen,

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (8-12)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat 23-04 ikke gjennomgått.
 8. Medlemsdatabasen viser 126 medlemmer.  Siden Dag er borte har vi ikke oversikt over hvor mange som har betalt for 2023. Hadle sendte ut påminnelse om betaling av kontingent på siste innkalling til fellesmøtet og Einar minner om kontingent på fellesmøtet.
 9. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet
 10. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Einar har fått positiv tilbakemelding på at vi kan komme på besøk til 330 Skv./Leonardo,      7. juni. Egen E-mail sendes ut på hvordan opplegget blir. Ansvar Einar og Hadle. 3: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb.
 11. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp eventuell bevertning neste møte. Det må planlegges med et møte med pizza (normalt har det vært «mai-møtet»)
 12. Vinlotteriet. Dag kjøper inn vin og loddbøker til neste møte (forutsatt at det blir anledning å ha lotteri).
 13. Neste møte:  7. mai. Detaljer om bedriftsbesøk til 330 blir hovedsak
 14. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Einar minnet om kontingent og  ga ellers generell info.
 • Servert vafler og kaffe (ikke vafler til alle i dag.)
 • 45 medlemmer møtte.

 

Referat fra styremøte 23-04 HSSK

Tid:                 29. mars 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Dag Johansen,  Einar Kverneland, Øyvind Breda, Mia Koløy

Kopi: Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (8-12)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat 23-03 gjennomgått.
 8. Medlemsdatabasen viser 126 medlemmer.  47 medlemmer har betalt. Regner med at de fleste har lagt betaling til forfallsdato. Betalingsfrist for 2023 er 31. mars. Eventuell purring på manlgende betaling av medlemskontingent taes etter denne dato.
 9. Økonomi. Klubbens økonomi er god og kontantstrøm som forventet på dette tidspunktet
 10. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Einar har fått positiv tilbakemelding med at vi kan komme på besøk til 330 Skv./Leonardo. Einar følger opp besøk som legges opp etter Påske. 3: Mia har ikke hørt noe mer fra Avinor sin pensjonistklubb.
 11. Supplering til kantinedriften.  Hadle følger opp bevertning neste møte.
 12. Vinlotteriet. Dag er borte på neste møte. Dag kjøper inn vin og loddbøker og leverer til Hadle ved passende anledning.
 13. Neste møte:  3. mai. kl. 11:00
 14. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Servert vafler og kaffe
 • 40 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 23-03 HSSK

Tid:                 1. mars 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Dag Johansen, Hans Alnes, Einar Kverneland, Øyvind Breda

Kopi: Mia Koløy

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (9,11 og 12)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat 23-02 gjennomgått.
 8. Medlemsdatabasen viser 129 medlemmer. Ca. 30 medlemmer har betalt. Betalingsfrist for 2023 er 31. mars.
 9. Julebord 2023. Vi har fått tilbud fra Sola Strandhotel om julebord 2023. Dag bekrefter til hotellet at vi ønsker å ha julebord 24. november 2023
 10. Hjemmesiden: I alle år har Hans administrert hjemmesiden på Word-press. Dag har fått nødvendig informasjon å betale for lisensen
 11. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Einar har fått positiv tilbakemelding med at vi kan komme på besøk til 330 Skv./Leonardo. Einar følger opp besøk som legges opp etter Påske. 
 12. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte.
 13. Neste møte:  Aprilmøtet blir 29. mars p.g.a. Påske
 14. Hadle sender ut kort agenda i forkant av neste møte.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • På fellesmøtet fortale Harald Berg om motorsykkeltur til Sør-Afrika. En spennende tur. Takk til Harald for innslaget.
 • Servert vafler og kaffe
 • 40 medlemmer møtte.

 

Referat fra årsmøte 2023,

Flymuseet (Mimrehallen), Sola Sjø

Det var 46 medlemmer til stede.

 1. Åpning av årsmøtet.

Dag Johansen (Einar deltok på styremøte i Pensjonsfondet) åpnet møtet kl.11:00 og ønsket alle velkomne

 1. Valg av møteleder.

Dag Johansen ble valgt til møteleder

 1. Valg av referent.

Hadle Eide Dahle ble valgt til referent

Jan Linderud, valgt til å med-signer referatet.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Godkjent uten kommentarer
 3. Årsberetning 2022.

Årsberetning ble godkjent, uten kommentarer

 1. Revisorgodkjent regnskap for 2022.

Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer. Signert regnskap oppbevares i styret.

 1. Fastsettelse av kontingent for 2022.

Kontingenten forblir kr. 500 i tråd med budsjettet for 2023. Se pkt 8

 1. Forslag til budsjett for 2023.

Budsjettforslaget fra styret ble godkjent med kommentarer. Budsjettforslag vedlegges referat fra årsmøtet

Budsjett viser:

Inntekt :    Kr. 166 000

Utgifter:    Kr.  189 100

Underskudd Kr. 23 100

Budsjettert underskudd akseptert grunnet klubbes gode økonomi.

 1. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valgkomiteen.

Det nye styret består da av:

Navn Posisjon År igjen pr d.d.
Einar Kverneland Leder Gjenvalg (l år) ref. 4C
Hadle Eide Dahle Styremedlem Gjenvalg (for 2 nye år)
Dag Johansen Styremedlem Ikke på valg (1 år igjen)
Øyvind Breda Styremedlem Ikke på valg (1 år igjen)
Hans Alnes Varamedlem Gjenvalg (for 2 nye år)
Marie (Mia) Koløy Varamedlem Ikke på valg (1 år igjen)

Styret må konstitueres og fordele oppgavene seg imellom innen styret.

Valg komite:

Kjell-lngar Olsen

Bjørn Nybø

Sidsel Gjessen Myre

tok gjenvalg med akklamasjon.

Revisor                 Birgit Smeby                       Ikke på valg                 (1 år igjen)

Takk til valgkomitéen.

 1. Ingen forslag fra styret eller medlemmer

 

Dag Johansen avsluttet årsmøtet.

Etter ordinært årsmøte var det servering med kaffe og smørbrød.

Røyneberg, 8. februar 2022

_______________      _________________________

Hadle Eide Dahle        Jan Linderud

 

Signert referat er arkivert hos sekretær

 

Referat fra styremøte 23-02 HSSK

Tid:                 1. februar 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Mia Koløy, Dag Johansen, Hans Alnes

Kopi: Einar Kverneland, Øyvind Breda

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (9,11,12 og 13)
 6. Neste møte
 7. Referat. Referat 23-01 ikke gjennomgått.
 8. Medlemsdatabasen viser 129 medlemmer. Ca. 111 medlemmer har betalt. Det er kommet 1 nytt medlemmer siden sist.
 9. Årsmøte 2023. Innkalling, regnskap 2022, årsberetning 2022 og valgkomiteens forslag sendt ut i forkant. Forslag fra styret at Dag leder årsmøtet og Hadle tar referat.
 10. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte.
 11. Hjemmesiden: I alle år har Hans administrert hjemmesiden på Word-press. Tidligere var denne en gratisversjon som i senere år Hans har betalt for. Det er ikke meningen at Hans skal betale for denne. Betaling og hvordan det blir i fremtiden må diskuteres på neste møte.
 12. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. 2: Forslaget om besøk og omvisning på 330 skv. Einar har fått positiv tilbakemelding, med det må bli etter nyttår. 3: Harald Berg reiser til Sør-Afrika på motorsykkeltur. Han vil fortelle om turen på møtet 1. mars.
 13. Neste møte: Onsdag, 1. mars 2023. Kl. 10:00 (Flymuseet). Aprilmøtet blir 29. mars p.g.a. Påske
 14. Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Årsmøtet :

 • Servert smørbrød og kaffe
 • 46 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 23-01 HSSK

Tid:                 4. januar 2023

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Einar Kverneland, Mia Koløy, Øyvind Breda, Dag Johansen, Hans Alnes

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 8. Medlemsdatabasen viser 129 medlemmer. Ca. 111 medlemmer har betalt. Det er kommet 1 nytt medlemmer siden sist.
 9. Julebord 2023. Dag bekrefter overfor Sola Standhotel at vi ha julebord 24. november.
 10. Årsmøte 2023. Regnskap 2022, årsberetning må sendes ut sammen med innkalling. Dag sørger for godkjent regnskap og Einar sørger for årsbertning og oversender Hadle, 14 dager før årsmøte 1. februar.  Medlemsliste og oversikt over hvem som er på valg er allerede sendt valgkomitèen. Vi bestiller 50 snitter til årsmøtet (Hadle).
 11. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte. Øyvind har muligens kniver og gaffler som kan suppleres til kantina.
 12. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. . 2: Forslaget om besøk og omvisning på 330 skv. Einar har fått positiv tilbakemelding, med det må bli etter nyttår. 3: Harald Berg reiser til Sør-Afrika på motorsykkeltur. Han har signalisert at han kan kommer med et bidrag i mars/april om turen.
 13. Info-blad fra Flymuseet. Hans har lagt inn info-bladene på vår hjemmeside. Hans vurdere om det er mer formålstjenlig å ha egen «tab» og står fritt til å organisere det. Egen tab er etablert
 14. Neste møte: Onsdag, 1. februar 2023. Kl. 10:00 (Flymuseet), i forkant av årsmøte. Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Vafler og kaffe ble servert som vanlig.
 • Vinlotteriet ga god uttelling.  ca.35  medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 22-09 HSSK

Tid:                 7. desember 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Styremøte ble ikke avholdt.

Medlemsmøte som vanlig. 37 medlemmer møtte

 

Referat fra styremøte 22-08 HSSK

Tid:                 2. november 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Einar Kverneland, Mia Koløy, Øyvind Breda

Kopi: Hans Alnes, Dag Johansen

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 8. Medlemsdatabasen viser 129 medlemmer. Ca. 111 medlemmer har betalt. Det er kommet 2 nye medlemmer siden sist.
 9. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte. Ikke diskutert.
 10. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte. Mia og Hadle har stått for kaffekoking og vaffelsteking.
 11. Aktiviteter.  1: Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. Forslag fra Øyvind om vi kanskje kunne kombinere det med «julegrøt»  7. desember. Hadle ser på om det er mulig og kommer tilbake til styret. 2: Forslaget om besøk og omvisning på 330 skv. Einar har fått positiv tilbakemelding, med det må bli etter nyttår. 3: Harald Berg reiser til Sør-Afrika på motorsykkeltur. Han har signalisert at han kan kommer med et bidrag i mars/april om turen.
 12. Info-blad fra Flymuseet. Hans har lagt inn info-bladene på vår hjemmeside. Hans vurdere om det er mer formålstjenlig å ha egen «tab» og står fritt til å organisere det.
 13. Julebord 2022.  Går som planlagt (se forrige møtereferat). Einar har noen spørsmål direkte til Dag. Pr. 1. november var 45 påmeldt og betalt.
 14. Avinor Seniorklubb. Bente Mygland var å informerte om klubben. Det er interessant for HS Seniorklubb å innlede et samarbeid m.h.t. reiser. Det ser ut til at de har hatt flere «kjekke» turer.  Mia blir kontaktperson med Bente. Eventuelle sponsingen  av turer fra HS seniorklubb medlemmer, kommer vi tilbake til ved senere anledning.
 15. Neste møte: Onsdag, 7. desember 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet). Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet. Einar har meldt forfall.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet :

 • Vafler, wienerbrød (Kjell Kvitvær spanderte) og kaffe ble servert som vanlig.
 • Vinlotteriet ga god uttelling.  47 medlemmer møtte.

 

 

Referat fra styremøte 22-07 HSSK

Tid:                 5. oktober 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Einar Kverneland, Dag Johansen, Mia Koløy, Øyvind Breda

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 8. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer. Ca. 111 medlemmer har betalt. Det er kommet 3 nye medlemmer siden sist.
 9. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte.
 10. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte. Mia og Hadle har stått for kaffekoking og vaffelsteking.
 11. Aktiviteter.  Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. Forslaget om besøk og omvisning på 330 skv. tar Einar tak i.
 12. Info-blad fra Flymuseet. Hans har lagt inn info-bladene på vår hjemmeside. Hans vurdere om det er mer formålstjenlig å ha egen «tab» og står fritt til å organisere det.
 13. Julebord 2022.  Vi planlegger årets julebord på Sola Strandhotel som før, fredag 25. november. Dag har kontakt med hotellet og formell bestilling, avtale, antall osv. Julebordbuffet , uten skalldyr og lutefisk. Prismessig ser vi ikke at vi kan forsvare den tilleggskostnaden det blir. Einar har avtalt med musikken. Hadle lager til invitasjon når tiden nærmer seg. Pris pr person: overnatting og frokost: kr. 900, kun julebord: kr. 600. Utover det sponser klubben julebordet. Påmeldingsfrist blir 6. november og registrert betaling som før. VIPS kan ikke brukes, da erfaring fra i fjor var at mange ikke skrev på bl.a. navn og tilleggsopplysninger, noe som medførte mye ekstra arbeid for Dag. Dag holder oversikten over påmelding og formidler det til hotellet
 14. Avinor Seniorklubb. Bente Mygland var å informerte om klubben. Det er interessant for HS Seniorklubb å innlede et samarbeid m.h.t. reiser. Det ser ut til at de har hatt flere «kjekke» turer.  Mia blir kontaktperson med Bente. Eventuelle sponsingen  av turer fra HS seniorklubb medlemmer, kommer vi tilbake til ved senere anledning.
 15. Neste møte: Onsdag, 2. november 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet). Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

 • På ordinert fellesmøte informerte Einar om et mulig «reise-samarbeid» med Avinor Seniorklubb. Vafler og kaffe ble servert som vanlig.
 • Vinlotteriet ga god uttelling.  48 medlemmer møtte.

 

 

Referat fra styremøte 22-06 HSSK

Tid:                 7. september 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Einar Kverneland, Dag Johansen, Mia Koløy

Kopi: Øyvind Breda

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 8. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer. Ca. 109 medlemmer har betalt. Dag har sjekket betalinger.
 9. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte.
 10. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte.
 11. Aktiviteter. Per Andrè Rykhus fra HS kommer til fellesmøtet og forteller om dagens situasjon og fremtiden i HS. Hadle jobber med å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte.
 12. Info-blad fra Flymuseet. Hadle sender over filene fra Dag og Hans hjelper til å legge det inn på hjemmesiden til HSSK.
 13. Julebord 2022.  Vi planlegger årets julebord på Sola Strandhotel som før, fredag 25. november. Dag har kontakt med hotellet og tar formell bestilling, avtale, antall osv. Julebordbuffet og tilleggsbestilling av lutefisk. Einar har avtalt med musikken. Hadle lager til invitasjon når tiden nærmer seg. Pris pr person med overnatting settes til kr. 900, kun julebord, kr. 600. Utover det sponser klubben julebordet. Påmeldingsfrist blir 6. november og registrert betaling som før.
 14. Avinor Seniorklubb. Mia har vært i kontakt med Helge Nyhus. På grunn av få medlemmer har de problemer å få nok deltaker til turer. De ønsker et samarbeid og er villig til å komme i nærmere dialog om bl.a. aktiviteter. Vi er positiv til et samarbeid.
 15. Neste møte: Onsdag, 5. oktober 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet). Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

 • På ordinert fellesmøte informerte Per Andrè Rykhus og HS aktiviteter og «vyer». Vafler og kaffe ble servert som vanlig.
 • Vinlotteri ga god uttelling.  44 medlemmer møtte.

 

Referat fra styremøte 22-05 HSSK

Tid:                 3. august 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Einar Kverneland, Øyvind Breda, Dag Johansen

Kopi: Mia Koløy

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (6-14)
 6. Neste møte
 7. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 8. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer. Ca. 99 medlemmer har betalt. Dag har sjekket betalinger. Hadle har fått liste for videre oppfølging/purring.
 9. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte.
 10. Supplering til kantinedriften.  Mila har ryggproblemer, Hadle følger opp bevertning neste møte
 11. Aktiviteter. Representant fra HS har sagt seg villig å fortelle om dagens situasjon og fremtiden i HS. (En forespørsel i fellesmøtet konkluderte med å prøve å få det til i september). Einar følger opp med Per Andrè Rykhus. Dersom han ikke kan komme forsøker vi å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. Hadle følger opp.
 12. Info-blad fra Flymuseet. Vi har fått tillatelse å formidle bladet til våre medlemmer.
 13. Julebord 2022.  Vi planlegger årets julebord på Sola Strandhotel som før, fredag 25. november. Det er nytt konsept, men Dag tar kontakt med vår tidligere kontaktperson (Ellisiv Tveit) for bestilling og oppfølging. Det er veldig greit og forholde seg til personer som man kjenner. Einar tar kontakt med musikere han kjenner, pris og avtale. Eventuelt kontakter vi han vi har benyttet tidligere år.
 14. Neste møte: Onsdag, 7. september 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet). Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

 • På ordinert fellesmøte ble det servert vafler og kaffe.
 • Vinlotteri ga god uttelling.  44 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 22-04 HSSK

Tid:                 1. juni 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Mia Koløy

Kopi: Einar Kverneland, Øyvind Breda, Dag Johansen

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-13)
 6. Neste møte
 7. Styret konstituert. Styret er konstituert. Dag har sendt melding til Brønnøysundregister og fått tilbakemelding at melding er registrert og under behandling. (Søk i ettermiddag viser at det nye styret er oppdatert. Ingar Jensen står som kontaktperson. Dette bør vi rette på).
 8. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 9. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer. Ca. 90 medlemmer har betalt. Dag går gjennom betalinger pr utgangen av mai og sender liste over Hadle for videre oppfølging/purring på de som ikke har betalt. Det ble også purret i fellesmøtet
 10. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte.
 11. Supplering til kantinedriften.  Mila og Hadle følger opp
 12. Aktiviteter. Representant fra HS har sagt seg villig å fortelle om dagens situasjon og fremtiden i HS. (En forespørsel i fellesmøtet konkluderte med å prøve å få det til i september). Leif Egil Torkelsen fra Heli-One kommer til fellesmøtet og forteller om HeliOne aktiviteter. Vi forsøker å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. Prøver å få det til i oktober. Hadle følger opp.
 13. Info-blad fra Flymuseet. Vi har fått tillatelse å formidle bladet til våre medlemmer.
 14. Neste møte: Onsdag, 3. august 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet). Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

 • På ordinert fellesmøte ble det servert pizza, kaffe og mineralvann.
 • Hadle etterlyste tips til aktiviteter/tur som kan være av interesse
 • Leif Egil Torkelsen presenterte organisasjonen og aktivitetene i regi av HeliOne. Det er mye på gang som de kan være stolte av.
 • Vinlotteri ga god uttelling.  58 medlemmer møtte.

 

Referat fra styremøte 22-03 HSSK

Tid:                 4. mai 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Einar Kverneland, Hadle Eide Dahle, Dag Johansen, Hans Alnes, Mia Koløy

Kopi: Øyvind Breda

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-13)
 6. Neste møte
 7. Styret konstituert. Styret er konstituert. Dag har sendt melding til Brønnøysundregister og fått tilbakemelding at melding er registrert og under behandling.
 8. Referat. Gått gjennom og kommentert.
 9. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer. 78 medlemmer har betalt. Dag går gjennom betalinger og sender liste over Hadle for videre oppfølging/purring på de som ikke har betalt.
 10. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte.
 11. Supplering til kantinedriften.  Mila har kontrollen her. På møtet i juni severer vi pizza. Mila bestiller 15 pizza .
 12. Aktiviteter. Representant fra HS har sagt seg villig å fortelle om dagens situasjon og fremtiden i HS. Einar prøver også å få en fra Heli-One til å bidra. Einar følger opp om det er mulig å få dette til på juni møtet. Vi forsøker å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. Prøver å få det til i september. Hadle følger opp.
 13. Info-blad fra Flymuseet. Vi har fått tillatelse å formidle bladet til våre medlemmer.
 14. Neste møte: Onsdag, 1. juni 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet)  Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

På ordinert fellesmøte ble det servert vafler og kaffe. Vinlotteri ga god uttelling.  62 medlemmer møtte. Ny rekord

 

Referat fra styremøte 22-02 HSSK

Tid:                 6. april 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Einar Kverneland, Hadle Eide Dahle, Dag Johansen,

Kopi: Hans Alnes, Mia Koløy, Øyvind Breda

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Styret konstituert. Styret er konstituert. Dag sørger for at Brønnøysundregisteret oppdateres.
 8. Referat. Ikke referat fra siste da det i helhet var viet Årsmøtet.
 9. Medlemsdatabasen viser 127 medlemmer
 10. Økonomi. Budsjett godkjent på siste årsmøte. Det er ikke lagt opp til store kostnader Kontingent (kr 500) dekker for 2020/2021. 74 medlemmer av potensielt 127 har betalt. Hadle sender ut en generell påminnelse om betaling.
 11. Storebrand. Heli-One Norge Pensjonskasse administreres gjennom Storebrand. For Heli-One pensjonister kan man logge inn på Hjemmeside til Heli-One (Norge) og får tilgang til Medlemsportal og Kundeportal med bankId via linken: storebrand.no/go/heli-one
 12. Supplering til kantinedriften.  Mila har kontrollen her
 13. Aktiviteter. Vi forsøker å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland på Tjelta. Besøket til bilmuseet legges i etterkant av et ordinært medlemsmøte. Hadle følger opp. Representant fra HS har sagt seg villig å fortelle om dagens situasjon og fremtiden i HS. Einar følger opp.
 14. Neste møte: Onsdag, 4. mai 2021. Kl. 10:00 (Flymuseet)  Hadle sender ut kort agenda i forkant av møtet.

Hadle Eide Dahle

Sekretær

På ordinert fellesmøte ble det servert vafler og kaffe. Vinlotteri ga god uttelling.  28 medlemmer møtte.

 

 

Referat fra årsmøte 2 mars 2022, Flymuseet, Sola Sjø          

Det var 32 medlemmer tilstede.

1. Åpning av årsmøtet.
Dag Johansen (Kjell-Ingar syk) åpnet møtet kl.11:00 og ønsket alle velkomne.

2. Valg av møteleder.
Dag Johansen ble valgt til møteleder.

3. Valg av referent.
Hadle Eide Dahle ble valgt til referent
Jostein Horvei, valgt til å medsignere referatet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent uten kommentarer

5. Årsberetning 2021.
Årsberetningen ble godkjent, uten kommentarer

6. Revisorgodkjent regnskap for 2021.
Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer Signert regnskap oppbevares i styret

7. Fastsettelse av kontingenten for 2022.
Kontingenten forblir kr. 500 i tråd med budsjettet for 2022. Se pkt. 8

8 Forslag til budsjett for 2022.
Budsjettforslaget fra styret ble godkjent med kommentarer.

Budsjettet viser:
Inntekt Kr. 166 000
Utgift på Kr. 189 100
Underskudd Kr. 23 000

Budsjettert underskudd akseptert grunnet klubbens gode økonomi.

9. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valg kommiteen.

Det nye styret består av:
Navn                             Posisjon                                          År igjen pr dd.
Einar Kverneland          Leder Gjenvalg                               (1år) ref §4C
Hadle Eide Dahle          Styremedlem     Ikke på valg          (1år igjen)
Dag Johansen               Styremedlem     Gjenvalg                (2 nye år)
Øyvind Breda                Styremedlem      Ny                         (2år)
Hans Alnes                    Varamedlem     Ikke på valg            (1år gjenstår)
Marie (Mia) Koløy         Varamedlem      Ny                           (2år)

Styret må konstitueres og fordele oppgavene seg imellom innen styret.

Valg komite:
Kjell-Ingar Olsen
Bjørn Nybø
Sidsel Gjessen Myre

Revisor                Birgit Smeby              Gjenvalg             (2år)

Takk til valgkomiteen, Brit Rosengren, Ingar Jensen og Svein Ødegård

10. Forslag fra styret.

Tillegg i paragraf 3.

«Dersom en tidligere ansatt i CHC HS / Heli- One og som nå er pensjonist har arbeidet majoriteten av sin arbeidstid i ett eller begge disse selskapene, kontra andre selskaper, kan  vedkommende bli opptatt som medlem etter søknad»

Forslaget ble godkjent med endring:

«Dersom en tidligere ansatt i CHC HS / Heli-One og som nå er pensjonist har arbeidet i ett eller begge disse selskapene, kontra andre selskaper, kan vedkommende bli opptatt som medlem etter søknad»

Det er underforstått at styret har avgjørende myndighet til å akseptere nye medlemmer under denne kategori.

Dag Johansen avsluttet  årsmøtet.

Etter ordinært årsmøte var det servering av kaffe og smørbrød.

Røyneberg, 4 mars 2022.

Jostein Horvei (sign)              Hadle Eide Dahle (sign)

Signert referat er arkivert hos sekretær

Referat fra styremøte 22-01 HSSK

Tid:                 2. mars 2022

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Hadle Eide Dahle, Dag Johansen, Hans Alnes

Kopi:               Kjell Ingar Olsen, Bjørn Nybø, Sidsel Gjessen Myre

Saksliste:

 1. Ingen saker ble behandlet utover forberedelse til Årsmøtet.
 2. Neste møte: Onsdag, 6. april 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På årsmøtet etter ordinært styremøte deltok 33 medlemmer

Referat fra styremøte 21-05 HSSK

Tid:                 1. desenber 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Sidsel Gjessen Myre, Hans Alnes

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ingen kommentarer.
 8. Medlemsdatabasen viser 128 medlemmer, hvorav 10 nye medlemmer.
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett, ei heller hatt noen store utgifter. Kontingent (kr 500) dekker for 2020/2021.
 10. Julebord 2021.  Julebord og overnatting ble gjennomført fredag 26.11.21 med 57 deltakere. Etter tilbakemelding å dømme var responsen fin. Mye god mat og ikke for stor trengsel ved bufetene. Kjell sender en liten hilsen til hotellet og gir honnør.
 11. Supplering til kantinedriften.  Hadle sørger for kaffe og boller til neste møte (Mila er på Svalbard). Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 12. Valgkomite. Valgkomiteen bestående av Ingar Jensen, Svein Ødegård og Brit Rosengren har oppdraget å finne nye medlemmer til styret. Hadle har sendt E-mail til valgkomiteen med oversikt over de som er på valg og oppdatert medlemsliste.
 13. Aktiviteter. På nyttåret forsøker vi å få til besøk til bilmuseet til Olav Stangeland og representant fra HS som kan fortelle om dagens situasjon og fremtiden i HS.
 14. Årsmøte 2022. Kjell skriver en liten årsberetning. Innkalling etter neste styremøte.
 15. Neste møte: Onsdag, 5. januar 2021. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På ordinert fellesmøte ble det servert smørbrød og kaffe. Vinlotteri ga god uttelling. 33 medlemmer møtte.

 

Referat fra styremøte 21-04 HSSK

Tid:                 3. november 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Sidsel Gjessen Myre

Kopi: Hans Alnes

Saksliste:

 1. Ingen saker utover forberedelese til Årsmøtet ble behandlet
 2. Neste møte: Onsdag, 6. april 2022. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På ordinert årsmøte ble det servert smørbrød og kaffe. Vinlotteri ga god uttelling. 33 medlemmer møtte.

Referat fra styremøte 21-03 HSSK

Tid:                 6. oktober 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Sidsel Gjessen Myre

Kopi: Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ingen kommentarer.
 8. Medlemsdatabasen viser 122 medlemmer, hvorav 7 nye medlemmer. Ca. 10 medlemmer har ikke betalt kontingenten for 2020/2021. 
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett, ei heller hatt noen store utgifter. Kontingent (kr 500) dekker for 2020/2021.
 10. Møteplan 2021/21.  Møteplan for resten av 21/22 er oppdateres på vår hjemmeside. Hadle
 11. Julebord 2021.  Julebord og overnatting til  tradisjonelt julebord fredag 26.11.21 er bekreftet. Kjell følger opp noe av menyvalget og pris på overnatting. Når det der klart avgjøres pris pr deltaker og hvor  mye klubben sponser. Hadle lager forslag til invitasjon og sender det til styret før invitasjon sendes til medlemmer. Påmelding ved innbetalt beløp. Sidsel har bestilt musiker er Darien, telefon 91131977.  
 12. Supplering til kantinedriften.  Mila har oversikt over behovet i kantina.  Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 13. Valgkomite. Vi må få valgt/utpekt en valgkomite for årsmøte 2022. Foreslått gjenvalg av Ingar Jensen, Svein Ødegård og Brit Rosengren. Hadle sender E-mail til komiteen
 14. Aktiviteter. For høsten må vi forsøke å få til aktiviteter tilknyttet møtene. Besøk til bilmuseet til Olav Stangeland bestemmes når dato for representant fra HS kan komme. Kjell følger opp HS. Hadle følger opp  besøk på bilmuseet.
 15. Møtekalender mimrehallen. Det var ikke lagt ut kalender for registrering av møtene. Det lå en årskalender 2021/2022 i en skuffe. Den ligger nå på disken og vi har registrert vi våre planlagte møter for 2022. 718 skv. møter ble også registrert. Må følges opp neste møte.
 16. Neste møte: Onsdag, 3. november 2021. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

 

Referat fra styremøte 21-02 HSSK

Tid:                 1. september 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Sidsel Gjessen Myre

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-15)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ikke behandlet
 8. Medlemsdatabasen viser 119 medlemmer, hvorav 8 nye medlemmer. Ca. 10 medlemmer har ikke betalt kontingenten for 2020/2021. Liste over nye medlemmer sendes styret.
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett, ei heller hatt noen store utgifter. Kontingent (kr 500) dekker for 2020/2021.
 10. Møteplan 2021.  Møteplan for resten av 2021 er lagt ut på vår hjemmeside.
 11. Julebord 2021.  Vi planlegger tradisjonelt julebord fredag 26.11.21. Kjell følger opp noe av menyvalget, men detaljer (invitasjon, meny, antall rom, etc) kommer vi tilbake til. Musiker er Darien, telefon 91131977. Sidsel bestiller musikk. 
 12. Supplering til kantinedriften.  Kaffe, kopper og vaffelrøre må suppleres. Hadle samarbeider med Mila.  Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 13. Valgkomite. Vi må få valgt/utpekt en valgkomite for årsmøte 2022. Foreslått gjenvalg av Ingar Jensen, Svein Ødegård og Brit Rosengren (må bekreftes ?)
 14. Aktiviteter. For høsten må vi forsøke å få til aktiviteter tilknyttet møtene. F. eks. Besøk til bilmuseet til Olav Stangeland. Informasjon fra HS.
 15. Neste møte: Onsdag, 6. oktober 2021. Kl. 10:00 (Flymuseet)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 21-01 HSSK

Tid:                 23. juni 2021

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Sidsel Gjessen Myre

Saksliste:

 1. Referat fra siste møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 7. Referat. Ikke behandlet
 8. Medlemsdatabasen viser 122 medlemmer, ikke oppdatert.  Kontingenten for 2020/2021 vil være kr. 500. Nye medlemmer betaler kr. 500 etter statuttene
 9. Økonomi. Det er ikke satt opp budsjett ei heller hatt noen store utgifter.
 10. Møteplan 2021.  Vi planlegger å komme i gang med 1. møte 4. august. Dersom forholdene ligger tilrette for det har vi reservert møte med enkel lunchpakke på Sola Strand Hotell kl. 12:00 – ca. 14:00. P.g.a. bestilling av lunch-pakke må antall deltakere være klar mandag 2. august. Hadle følger opp påmelding og bestilling. Vi har ikke noe vinlotteri denne dagen.
 11. Julebord 2021.  Vi har fått henvendelse fra Sola Strandhotell om vi ønsker å arrangere julebord. Vi planlegger tradisjonelt julebord fredag 26.11.21. Kjell følger opp noe av menyvalget, men detaljer kommer vi tilbake til.
 12. Supplering til kantinedriften.  Kaffe og kopper er supplert. Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 13. Valgkomite. Vi må få valgt/utpekt en valgkomite for årsmøte 2022.
 14. Aktiviteter. For høsten må vi forsøke å få til aktiviteter tilknyttet møtene. F. eks. Besøk til bilmuseet til Olav Stangeland. Kom med forslag.
 15. Neste møte: Onsdag, 4. august 2021. Kl. 12:00 (Sola Strandhotel)  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-06 HSSK

Tid:                 4. november 2020

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø

Kopi: Dag Johansen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat. 
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent var 31. mars. et er purret på manglende innbetalinger. Dar har ikke satt opp ferdig oversikt enda.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» tidligere.  Vi må være oppmerksom på dette for fremtiden og huske på å legge inn våre møter i 2021. Ikke behandlet
 5. Julebord 2020.  På grunn av Coroana-situasjonen, smittfare og krav til smittevernsregler er årets julebord avlyst. Vi ser på mulighet for  fest eller tur når situasjonen er bedret. Avlysning er i forståelse med Sola Strandhotel og medfører ingen økonomiske utfordringer for klubben. Hadle sender ut melding at årets julebord er avlyst til de som har meldt seg på (under skriving av referatet kom det tilbakemelding fra påmeldte medlemmer at det var en riktig besluttning). Dag refunderer innbetalt beløp til de som har betalt inn.
 6. Supplering til kantinedriften.  Kaffe og kopper er supplert. Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 7. Neste møte.  I dag var vi 16 personer som var innom.  Det er god plass til de 30 som er max antall (pr. dagens restriksjoner). Vi satser på møte i desember med litt julekaker og kos som planlagt. Sidsel ordner med lys, servietter, Hadle med diverse julekaker.
 8. Neste møte: Onsdag, 2. desember 2020. Kl. 11:00  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

 

Referat fra styremøte 20-05 HSSK

Tid:                 7. oktober 2020

Sted:               Sola Sjø. Mimrehallen

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes

Kopi: Bjørn Nybø

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat. 
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent var 31. mars. Hittil har ca. 70 medlemmer betalt. Dag ajourfører liste og sender til Hadle for purring på betaling (Sponset julebord blir ikke akseptert uten at medlemskontingenten er betalt)
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» tidligere.  Vi må være oppmerksom på dette for fremtiden og huske på å legge inn våre møter i 2021. Ikke behandlet
 5. Julebord 2020. Sidsel har snakket med Sola Strandhotell om å gjennomføre julebord som planlagt 27. november. Det er mulig å ha julebord i rommet som heter «Rygerkongen» der vi kan være og tilfredsstille nåværende krav til avstand etc. Sidsel tar kontakt med hotellet og holder i bestillingen som for 2019.  Sidsel tar kontakt med musiker også, for den foreløpige planleggingen. I utgangpunktet tilbys juleborddeltakelse for medlemmene etter samme prinsipp som for 2019. Sidsel innhenter endelig tilbud fra hotellet og bestiller musikk. Basert på tilbudet vurderer vi om vi kan holde samme pris som i 2019. Vi må ta telefonmøte på det. Påmeldingsfrist og innbetaling er 31. oktober. Hadle sender ut invitasjon til medlemmer.
 6. Supplering til kantinedriften.  Kaffe og kopper må kjøpes inn til neste møte  (Hadle/Mila).  Desinfeksjonsvæske og håndsprit ligger i «skapet vårt».
 7. Neste møter.  I dag var vi  14 personer som var innom.  Det er god plass til de 30 som er max antall (pr. dagens restriksjoner). Vi satser på møte i november som planlagt.
 8. Neste møte: Onsdag, 4. november 2020. Kl. 11:00  

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-04 HSSK

Tid:                 2. september 2020

Sted:               Sola Sjø, 720 brakka

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø

Kopi: Hans Alnes,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet ikke gjennomgått
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent var 31. mars. Hittil har ca. 70 medlemmer betalt. Dag ajourfører liste og sender til Hadle for purring på betaling (Sponset julebord blir ikke akseptert uten at medlemskontingenten er betalt)
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» tidliger så også idag. I går var det 718 skv. møte som måtte taes ute pga arrangement, idag måtte vi flytte pga annet arrangement i forbindelse med DC6-B mottaket. (Vår møtereservasjon var registrert i kalender for idag. Jeg nevnte møtekollisjonene til ansvarlig fra museet)
 5. Julebord 2020. Sidsel har snakket med Sola Strandhotell om å gjennomføre julebord som planlagt 27. november. Det er mulig å ha julebord i rommet som heter «Rygerkongen» der vi kan være og tilfredsstille nåværende krav til avstand etc. Sidsel tar kontakt med hotellet og holder i bestillingen som for 2019.  Sidsel tar kontakt med musiker også, for den foreløpige planleggingen. I utgangpunktet tilbyes juleborddeltakelse for medlemmenene etter samme prinsipp som for 2019.
 6. Supplering til kantinedriften.  Avventer til vi kommer igang i Sola Sjø
 7. Neste møter. Pga Coronarestriksjoner kan vi vanskelig holde møtene i Sola Sjø. Hadle tar kontakt med Sola Strandhotell og ser om det er mulig å holde møtene der inntil videre og hva som eventuelt må være forutsetningene. (kaffe, noe å spise etc.). Loddtrekning kan vi gjøre i form av bonuskuponger og utlevering av vin etterpå.
 8. Neste møte: Onsdag, 7. oktober 2020. Kl. 11:00  Vi ser på om det finnes egnede lokaler (se pkt 10.)

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-03 HSSK

Tid:                 4. mars 2020

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle,

Kopi: Hans Alnes, Bjørn Nybø

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer.  Innbetaling av medlemskontingent er innen 31. mars. Databasen oppdateres etter 31. mars
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Møteplan 2020.  Det viser seg at «booking» av møterom er har «kollidert» noen ganger, det skyldes delvis at booking-bok er sent ute og at dager er forvekslet. Kjell Ingar forslo for ledelsen i museet å lage til en elektronisk booking side. Svar derfra er at det er for liten aktivitet og muligens ikke så brukervennlig. Det er lovet at booking-bok skal være på plass innen året er omme for neste år. Dobbelt booking skulle det rettes opp i. Hadle har flyttet på noen dager for 334skv (mandager er deres faste dag). Ikke bekreftet, telefonnummer oppgitt til Hadle dersom det skulle bli konflikt. Vi får følge med fra møte til møte.
 5. Sommer tur 2020. Vi tar sikte på å arrangere en tur til sommeren , juni ? Vi fikk spørsmål om det var mulig for Luftfartsverkets pensjonist-medlemmer kunne være med på tur fordi de er for få medlemmer til å arrangere egen tur. Hadle tar kontakt med Reiseexperten om et mulig turprogram for 2 dager, 1 overnatting,  tidlig i juni, (tirsdag-onsdag eller onsdag-torsdag). Ledagere blir inviter med. Ut fra økonomien må vi regne med at klubben sponser litt.
 6. Supplering til kantinedriften.  Mila var borte idag pga av sykdom. Hadle snakker med henne om etterfylling av kopper etc.
 7. Aktivitetskalender 2020. Aktivitetskalender er lagt inn på hjemmesiden
 8. Neste møte: Onsdag, 1. april 2020. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 20-02 HSSK

Tid:                 5. februar 2020

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen,  , Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Bjørn Nybø

Kopi:

Styremøtet var lagt opp som forberedelse til Årsmøtet kl. 11:00. Ingen styresaker behandlet.

Neste møte:       Onsdag, 4. mars 2020. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 20-01 HSSK

Tid:                 8. januar 2020

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen,  , Hadle Eide Dahle.

Kopi: Hans Alnes,Bjørn Nybø

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet godkjent. Begrenset styremøte pga av dobbeltbooking med Braathens pensjonist møtt, og dermed utsettelse av vårt møte.
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer. Sidsel har satt opp en oversikt med kontakt info etc.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Julebord 2019.  Erfaringer fra siste julebord taes opp med hotellet ved bestilling av neste Julebord. : Bar-kø, for lite poteter ved stasjonene, uheldig plassering av matrettene som laget unødvendig kø, delvis sen servering pga. lite personell etc.
 5. Årsmøte 2020 Årsmøtet blir 5. februar. Valgkomiteen har kommet med sitt forslag.  Kjell-Ingar minner om årsmøtet og oppfordre medlemmer å komme med forslag til årsmøtet innen 15. januar. Kjell-Ingar skriver årsmelding. Dag må ha regnskap og forslag til budsjett klart innen årsmøtet. Hadle samarbeider med Mila om å bestille smørbrød. Vi bestiller 50 snitter.  Hadle sender ut formell innkalling etter 15 januar.
 6. Sommer tur 2020. Vi tar sikte på å arrangere en tur til sommeren , juni ? Vi fikk spørsmål om det var mulig for Luftfartsverkets pensjonist-medlemmer kunne være med på tur fordi de er for få medlemmer til å arrangere egen tur. Dette taes opp etter nærmere klargjøring med deres klubb.
 7. Aktivitetskalender 2020. aktivitetskalender lagt inn på hjemmesiden
 8. Neste møte

Onsdag 5. februar 2020. Kl. 11:00 (Årsmøte)

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøtet. Utsatt til kl 12:30 pga av dobbeltbooking med Braathens. På tross av sen melding fikk vi varslet de aller fleste (E-mail og SMS)

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 19-11 HSSK

Tid:                 4. desember 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen,  Kjell Ingar Olsen,  Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Kopi:Hans Alnes,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Agendapunkter behandlet på styremøtet (7-10)
 6. Neste møte
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser nå 122 medlemmer. Sidsel har satt opp en oversikt med kontakt info etc.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Julebord 2019. 90 medlemmer med ledsagere deltok på årets julebord. Ble arrangert på tradisjonell vis på Sola Strandhotel. Imidlertid er det noen kommentarer som Kjell Ingar vil formidle tilbake. Barkø, for lite poteter ved stasjonene, uheldig plassering av matrettene som laget unødvendig kø, delvis sen servering pga. lite personell etc.
 5. Årsmøte 2020 Styret setter opp forslag til valgkomite, 1 representant fra operativ og teknisk i HS og 1 representant fra HeliOne. Valgkomite blir Svein Ødegård, Ingar Jensen og Brit Rosengren. De får oversendt liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg. Kjell Ingar sender over lister til valgkomite. Dag må gjøre ferdig regnskapet (revidert) for 2019 og sette opp nytt forslag til budsjett for 2020. Hadle setter opp hvem som er på valg og sender til Kjell Ingar. Årsmøtet blir 5. februar.
 6. Sommer tur 2020. Vi tar sikte på å arrangere en tur til sommeren , juni ? Vi fikk spørsmål om det var mulig for Luftfartsverkets pensjonist-medlemmer kunne være med på tur fordi de er for få medlemmer til å arrangere egen tur. Dette taes opp etter nærmere klargjøring med deres klubb.
 7. Aktivitetskalender 2020. Hadle setter opp oversikt over kommende møter.
 8. Neste møte

Onsdag 8. januar 2020. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

Enkel servering med kaffe og julekaker.

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 19-10 HSSK

Tid:                 6. november 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sidsel Gjessen Myre,  Dag Johansen, Hans Alnes,  Kjell Ingar Olsen.   Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser fortsatt noen få medlemmer som ikke har betalt, på tross av purringer. Medlemmer som ikke ha betalt innen årsskiftet strykes som medlemmer. Sidsel har oppdatert databasen med bl.a. telefonnummer og adresser. Hadle går gjennom tidligere referater og identifiserer hvem som har hatt diverse verv i klubben.
 3. Økonomi i tråd med budsjettet.
 4. Julebord 29. november 2019. Det er 59 medlemmer som er påmeldt til nå. Avventer endelig påmelding til 10. november. Påmelding og betaling vil da være registrert i banken mandag morgen (11. nov) for Dag å lage liste. Foreløpig bestilling til hotellet er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sidsel og Dag koordinerer bestilling med hotellet. Sissel har fått bekreftet musiker, samme som i fjor. Hadle sender ut enkel påminnelse om påmelding.
 5. Styret setter opp forslag til valgkomite, 1 representant fra operativ og teknisk i HS og 1 representant fra HeliOne. Valgkomite får oppdatert lister over medlemmer i klubben.
 1.         Neste møte

Onsdag 4. desember 2019. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På fellesmøtet etterlyste Kjell Ingar igjen eventuelle frivillige medlemmer til valgkomite.

Hadle viste  bilder og fortalte om tur til Kroatia

Mila fikk blomster og liten gave i forbindelse med 80 års dag.

Vinlotteri som vanlig

Referat fra styremøte 19-09 HSSK

Tid:                 2. oktober 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sissel Gjessen Myre,  Dag Johansen, Hans Alnes,  Kjell Ingar Olsen.   Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. Medlemsdatabasen viser fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt.  Sissel har laget ny oppdatert medlems liste. Sendt til styret. Det er viktig at dag holder oversikt over medlemmer som har betalt
 3. I tråd med budsjettet.
 4. Julebord 29. november 2019. Hadle lager invitasjon og sender registrerte medlemmer. Påmelding og (NB) innbetaling skal skje innen 10. november.   Ved betaling må det markeres navn og om man ønsker dobbelt- eller enkeltrom Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet. Sissel har fått bekreftet musiker, samme som i fjor.
 1.         Neste møte

Onsdag 6. november 2019. Kl. 11:00

 Hadle Eide Dahle

Sekretær

På fellesmøtet etterlyste Kjell Ingar eventuelle frivillige medlemmer til valgkomite.

Referat fra styremøte 19-08 HSSK

Tid:                 4. september 2019

Sted:               Sola Sjø

Tilstede:         Sissel Gjessen Myre,  Dag Johansen, Hans Alnes,  Kjell Ingar Olsen.

Kopi:              Bjørn Nybø, Hadle Eide Dahle.

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
 1. Referat fra siste møtet godkjent.
 2. 116 registrerte medlemmer. (stemmer det Sissel?) Medlemsdatabasen viser fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt. (Sjekk med Dag først) Sissel har laget ny oppdatert medlems liste. Hun sender den ut til styret. Mangler noen E-post adresser. Skal vi prøve å få tak i det? Hadde vært greit og hatt mobil nummer + E-post for alle medlemmene.
 3. I tråd med budsjettet.
 4. Julebord 2019. Hadle lager innbydelse til neste styremøte.
  • Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn vin for oktober  trekningen. Dag sørger for lodd og vekslepenger.
  • Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet. Sissel tar kontakt med Synøve og bestiller musiker, samme som i fjor.
  • 50 år med helikopter i Norge. Kjell Ingar delte ut bøker til de som ønsket på  møte.
 1.         Neste møte

                        Onsdag 2. oktober. 2019. Kl. 11:00

 

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 19-07 HSSK

Tid:      7. august 2019

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Sissel Gjessen Myre,  Dag Johansen

Kopi: Bjørn Nybø, Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
  1.   Referat fra siste møtet godkjent.

  2.     110 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen viser at 17 medlemmer ikke har betalt. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt. Hadle sender over liste til Sissel for oppdatering av liste.

 1. Økonomi.  I tråd med budsjettet
 1. Eventuelt
  1. Aktiviteter 2019. Tur er planlagt til Hjelmeland 19. juni til Spa-hotellet og tur til Ritlandskrateret. Totalt var 31 personer med.
  2. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn vin for august trekningen.
  3. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet. Sissel tar kontakt med Synmøve og bestiller musiker, samme som ifjor.
  4. Møtet 4. september. Hadle og Mila er fraværende på dette møteet. Sissel ordner med boller/wienerbrød til møtet. Styret har felles ansvar for kaffekoking. Kjell-Ingar har fått nøkkel til skapet.
  5. 50 år med helikopter i Norge. (Tilleggspunkt etter møtet). Joppe etterlyste om det var flere bøker igjen  – det er flere bøker igjen. Kjell Ingar tar med bøker til neste møte.

Neste møte

Onsdag .  4. september. 2019. Kl. 11:00

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Nye medlemmer. Oppfordret nåværende medlemmer å «promotere» klubben og be med potensielle nye medlemmer til møtene.

Referat fra styremøte 19-06 HSSK

Tid:      5. juni 2019

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Sissel Gjessen Myre, Bjørn Nybø, Hans Alnes. Dag Johansen

Kopi: Kjell Ingar Olsen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
  1.   Referat fra siste møtet godkjent. Brønnøysundregisteret er oppdatert med det nye styret. Ingar Jensen står som kontaktperson. Dag sørger for å endre.

  2.     110 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen viser at 72 har betalt. Dag har satt opp oversikt på innbetaling. Hadle sender ut purring til de som ikke har betalt.

 1. Økonomi.  I tråd med budsjettet
 1. Eventuelt
  1. Aktiviteter 2019. Tur er planlagt til Hjelmeland 19. juni til Spa-hotellet og mulighet for tur til Ritlandskrateret. Informasjon og påmelding er sendt ut til medlemmer. Foreløpig (på møtet) hadde 21 meldt seg på. Vi prøver å få oversikt over parkeringsmuligheten i Sandnes i og med at avgang er satt til kl. 12:00 fra Maxi via Lauvvik-Oanes. Øyvind nevnte at det var mulig å plukke opp deltakere på Tau, om noen ønsket å reise fra Stavanger. (ferjeavgang kl. 12:00). Alternativer til aktiviteter på Hjelmeland undersøkes. Hadle sender ut informasjon til de som skal på turen.
  2. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn vin for august trekningen. Det er loddbøker nok. Hadle blir sannsynligvis ikke med på møtet pga reising.
  3. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel har signert avtale med hotellet om julebordet.

Neste møte

Onsdag .  7. august. 2019. Kl. 11:00

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Hadle minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Referat fra styremøte 19-05 HSSK

Tid:      8. mai 2019

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen, Sissel Gjessen Myre Gjessen, Bjørn Nybø, Hans Alnes. Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Agendapunkter behandlet på styremøtet
  1.   Referat fra siste møte godkjent. Status på oppdatert styre  i Brønnøysundregisteret må sjekkes på neste møte.

  2.     115 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen må oppdaters med innbetalinger og registrert medlemmer. De som ikke har betalt for 2018 vil bli strøket som medlem. Dag sjekker innbetalinger og oppdaterer liste. Det er mange medlemmer som ikke har betalt. Hadle sender ut purring når Dag har oppdatert oversikt.

 1. Økonomi

I tråd med budsjettet

 1. Eventuelt
  1. Aktivitets kalender 2019. Hadle har publisert møteplan og aktiviteter på hjemmesiden.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag. Bakernes feriested har begrenset kapasitet. Kjell Ingar undersøker andre muligheter til dagstur med transport, mat og aktivitet. Egen melding sendes ut når det er klart. Eventuell økonomisk støtte til turen diskuters når oversikten forligger.
  3. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper inn for juni i følge avtale med Dag.
  4. Møtet i juni. På dette møtet blir det servert Pizza. Hadle og Mila ordner med bestilling og levering.
  5. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebord. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).  Sissel tar kontakt med hotellet og signerer den foreløpige avtalen på julebordet.

Neste møte

Onsdag .  5. juni. 2019. Kl. 11:00 (med pizza)

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Referat fra styremøte 19-04 HSSK

Tid:      3. april 2019 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen, Sissel Gjessen Myre Gjessen, Bjørn Nybø, Hans Alnes.

Kopi: Dag Johansen

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

 1.   Referat fra siste møte godkjent. Status på oppdatert styre  i Brønnøysundregisteret må sjekkes på neste møte.

2.     115 registrerte medlemmer. Medlemsdatabasen må oppdaters med innbetalinger og registrert medlemmer. De som ikke har betalt for 2018 vil bli strøket som medlem. Dag sjekker innbetalinger og oppdaterer register når han er tilbake fra ferie.

 1. Økonomi

Ikke diskutert fordi Dag er på ferie

 1. Eventuelt
  1. Aktivitets kalender 2019. Hadle har publisert møteplan og aktiviteter på hjemmesiden. Hadle har for tiden problemer å sende ut felles E-mail til gruppen.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag. Kjell Ingar sjekker med ettermiddag/kveldtur til Bakernes feriested.
  3. Lotteriet. Innkjøp av vin til lotteriet fordeler vi på rundgang.  Sissel kjøper for mai og Dag for juni.
  4. Møtet i mai. På grunn av at lokalene er opptatt på formiddagen 8. mai, starter medlemsmøtet kl. 14:00 og utover etter behov.
  5. Julebord 2019. Sola Strandhotel har bekreftet at 29. november 2019 er dato for vårt julebodr. Foreløpig bestilling er for ca. 90 gjester og 40 dobbeltrom (som for 2018).

Neste møte

Onsdag .  8. mai. 2019. Kl. 14:00

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfalt til betaling  31. mars.

Referat fra styremøte 19-03 HSSK

Tid:      6. mars 2019 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen, Sissel Gjessen Myre Gjessen Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Hans Alnes,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

Nytt styre konstituert. Dag gjør forberedelse for oppdatering i Brønnøysundregisteret.

 1.   Referat fra siste møte godkjent,  (Styremøtet 6. feb. var forberedelse til årsmøtet og derfor foreligger ikke referat.)

2.     115 registrerte medlemmer. Dag sjekker mot innbetalinger i 2018 og vi stryker de som ikke har betalt.

 1. Økonomi

I tråd med budsjettet.

 1. Eventuelt
  1. Aktivitets kalender 2019. Hadle setter opp oversikt over kommende møter og aktiviteter og sender ut til alle medlemmene.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag.
  3. Lotteriet. Innkjøp av vin fordeler vi på rundgang. I tråd med årsmøtevedtak har vi nå 10 flasker vin, samlet kostnad ca. 1200 kr. pr gang. Hadle kjøper inn vin for april, Sissel for mai og Dag for juni.
  4. Møtet i mai. På grunn av at lokalene er opptatt på formiddagen 8. mai, starter medlemsmøtet kl. 14:00 og utover etter behov.
  5. Julebord 2019. Tentativt setter vi av 29. november 2019. Sissel sjekker med Sola Strandhotell og gjør en foreløpig bestilling.

Neste møte

Onsdag .  3. april. 2019

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Lotteri.

Kontingent: Kjell Ingar minnet om kontingenten som forfaller til betaling innen 31. mars

CHC HS / HELI-ONE SENIOR KLUBB (HSSK)          

Referat fra årsmøte 6. februar 2019, Flymuseet, Sola Sjø

Det var 47 medlemmer tilstede
1. Åpning av årsmøtet.
Leder Kjell Ingar Olsen åpnet møtet kl. 11:00 og ønsket alle velkomne
2. Valg av møteleder.
Kjell Ingar Olsen ble valgt til møteleder
3. Valg av referent.
Hadle Eide Dahle ble valgt til referent
Jan Erich Linderud, valgt til a medsigner referatet.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent uten kommentarer
5. Årsberetning 2018.
Årsberetning ble godkjent, uten kommentarer
6. Revisorgodkjent regnskap for 2018.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Signert regnskap oppbevares i styret.
7. Fastsettelse av kontingent for 2018.
Kontingenten forblir kr. 500 i tråd med budsjettet for 2019. Se pkt
8. Forslag til budsjett for 2019.
Budsjettforslaget fra styret ble godkjent med kommentarer.
Det legges opp til tilskudd for eventuell felles tur i 2019. F. eks. konsert (med middag), dag/kvelds-utflukt, etc. Beløpet på tilskudd fattes på ordinasrt fellesmote.
Økonomien styrkes med vinlotteri på medlemsmøtene. En større andel av lotteriet bør gå til «premier». Anslagsvis 25 %.
Budsjettet bygger på at det ikke er noe tilskudd «utenfra», CHC HS, Heli-One eller forsikrings ordninger.
Revidert budsjett viser:
Inntekt          Kr. 173 000
Utgift på       Kr. 151 100
Overskudd    Kr.   21 900

Revidert budsjett sendes ut til medlemmene sammen med referatet.

9. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valgkomiteen.
Det nye styret består da av :
Navn                              Posisjon                    År igjen pr dd

 Kjell Ingar Olsen         Leder     Gjenvalg       (1år) ref § 4C

 Hadle Eide Dahle           Styremedlem Ikke på valg   (1år)

 Dag Johansen                Styremedlem Gjenvalg         (2år)

 Sidsel Gjessen Myre      Styremedlem  Nyvalgt           (2år)

 Hans Alnes                    Varamedlem  Ikke på valg     (1år)

 Bjørn Nybø                  Varamedlem  Gjenvalg          (2år)

Styret må konstitueres og fordele oppgavene seg imellom innen styret.
Valg komite:
Styret gies myndighet å «finne» medlemmer til ny valgkomite.
Revisor    Birgit Smeby     Ikke på valg   (1år)
Medlemmer til styret ble valgt med akklamasjon.
Takk til valgkomiteen

10. Oppdatering av vedtektene
§4C, siste ledd endres til:
Årsmøtet velger: Leder 1 år. Styremedlemmer og varamenn 2 år. Valgkomite 2 år.   Revisor 2 år.

Årsmøtet avsluttet med en liten takk til  leder, styremedlemmer og deltakere på møtet.
Kjell Ingar Olsen avsluttet årsøtet.
Etter ordinært årsmøte var det servering med kaffe og smørbrød.
Røyneberg, 7. februar 2019
Hadle Eide Dahle         Jan Erich Linderud
Referent 
Signert referat er arkivert hos sekretær

Referat fra styremøte 19-01 HSSK

Tid:      2. januar 2019 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Kjell Ingar Olsen,  Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:Synnøve Haug,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

 1.   Referat fra siste møte godkjent

2.     123 registrerte medlemmer.

 1. Økonomi

I tråd med budsjettet.

 1. Eventuelt
  1. Årsmøte 2019 blir onsdag 6. februar. Günther Iversen og Helge Nilsen er valgkomitè. Hadle har sendt melding om deres oppgaver og forventer at de «tar tak» i oppgavene. Melding til alle om at saker som skal taes opp på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før (frist 16. januar) er sendt ut, samt at Hans legger det ut på HSSK siden. Etter årsmøtet blir det servert «smørbrød». Formell innkalling med vedleggg i følge vedtekter sendes ut etter 16. januar.
  2. Aktiviteter 2019. Vi undersøker mulighet om en felles tur/aktivitet på våren/forsommeren. Kjell Ingar oppfordret medlemsmøtet om å komme med innspill/forslag.

Neste møte

Årsmøte Onsdag .  6. februar 2019

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Fellesmøtet startet med 1 minutt stillet for å minnes Alt Torgrim Mygland som døde stille 26. desember 2018

Referat fra styremøte 18-11 HSSK

Tid:      5. desember 2018 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Synnøve Haug, Kjell Ingar Olsen,  Hans Alnes, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte

Agendapunkter behandlet på styremøtet

 1.   Referat fra siste møte godkjent

2.     121 registrerte medlemmer. Dag sjekker opp mot registrert medlemer opp mot innbetalt medlemskontingent og oversender Hadle. Hadle sender ut purring dersom det er noen som ikke har betalt for  2018 (gjelder ikke nye medlemmer etter 1.9.2018)

 1. Økonomi

Regning for julebordet på Sola Strandhotell er ikke mottatt. Øvrige utgifter er som budsjettert

 1. Eventuelt
  1. Årsmøte 2019 blir onsdag 6. februar. Günther Iversen og Helge Nilsen er valgkomitè. Hadle tar kontakt med dem ved anledning. Hadle sender ut melding til alle om at saker som skal taes opp på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før.
  2. Rabattkort for Storcash Sola. Det er innført innmeldingsgebyr på kr. 500 for å bli medlem. Med de små kvantum som vi kjøper blir det lenge før vi oppnår «gevinst». Mila og andre handler på f.eks. Europris og andre steder der det er rimelig/tilbud.

 Julebord 2018

30. november hadde HSSK det tradisjonelle julebord  på Sola StrandHotell. 88 medlemmer og ektefeller deltok. Etter maten var det dans til levende musikk og sosialt samvær i spisesalen.

 1. Neste møte

Onsdag .  2. januar 2018

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

I år var det småkaker og «snob» (twist) som var kaffematen.

Jan Roar Rosland stod for årets quizz. Stor fornøyelse for forsamlingen.

Referat fra styremøte 18-10 HSSK

Tid:      7. november 2018 

Sted:    Sola Sjø

Tilstede:          Hadle Eide Dahle, Synnøve Haug, Kjell Ingar Olsen,  Hans Alnes

Kopi:               Bjørn Nybø, Dag Johansen,

Saksliste:

 1. Referat fra forrige møte
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Eventuelt
 5. Neste møte
 6. Referat fra forrige møt
  1. Møtereferat godkjent
 7. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Innbetaling av medlemskontingent for 2018 må sjekkes. Også opp mot betaling for deltakere på julebordet

 1. Økonomi

Ingen opplysninger fordi Dag er på ferie

 1. Eventuelt
  1. Hans har forbedret tilgang til hjemmesiden. Med rette tilgangen blir det mulig å skrive rett inn på sidene. Hans ga en kort innføring i bruken etter selve styremøtet. (Hadle vil gjøre seg kjent før referater skrivers rett inn).Programmet heter : Bitnami World Press Stack og kan installers kostnadfritt på hjemme-PC.
  2.  Hadle tar lodd, penger med hjem fra siste trekning. Avtaler oppgjør med Dag når han er tilbake, etter 10. nov, eventuelt på julemøtet. Hadle kjøper inn vin og loddbøker til neste lotteri i desember.
  3.  «Treknings App»Hadle har lasted ned «treknings App» for vinlotteriet. Vi prøver den ved trekningen på vinlotteriet under forutsetning at medlemmer godtar bruk. Hadle har anskaffet adapter så aktuell trekning kan vises på storskjerm
  4.  Julemøtet Mila ordner med julekaker og lys etc. til julemøtet.
  5. Rabattkort for Storcash, Sola. Hadle forsøker å skaffe medlemskort slik av klubben kan handle med rabatt.

 Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve er kontaktperson med hotellet. Synnøve gjør avtale med hotellet av vi samle til en velkomstdrink og «mingling» kl. 18:30. Styret møter hos Kjell fra ca. kl. 17:00 for oppsummering.

Endelig oversikt oversendes hotellet 12. nov. av Synnøve. Dag er på ferie til 10. nov. og han oversender liste med  navn og antall rom til Synnøve, når Dag er tilbake fra ferie 10. nov.

Invitasjon og informasjon om betaling ble sendt ut 6. sept.

Kjell Ingar minner medlem om julebordet på fellesmøtet.

 1. Neste møte

Onsdag .  5.desember 2018

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Referat fra styremøte 18-09 HSSK

Tid: 3. oktober 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Synnøve Haug,

Kopi: Kjell Ingar Olsen, Hans Alnes,

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Medlemsstatus

3. Økonomi

4. Eventuelt

5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

2. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Dag oversender oversikt over medlems status. Hadle purrer på de som ikke har betalt for 2018.

3. Økonomi

I tråd med busjettet, ingen uforutsatte kostnader.

4. Eventuelt

a. Hans har forbedret tilgang til hjemmesiden. Med rette tilgangen blir det mulig å skrive rett inn på sidene. Hans ga en kort innføring i bruken etter selve styremøtet. (Hadle vil gjøre seg kjent før referater skrivers rett inn).

b. Kjell Ingar er på ferie. Hadle tar lodd, penger med hjem fra siste trekning. Avtaler oppgjør med Dag når han er tilbake, etter 10. nov. Hadle kjøper inn vin og loddbøkrer til neste lotteri i november.

c. Frokost Sola Strandhotel

Frokost på Sola Stradhotel, planlagt 25. sept. ble avlyst, 3 påmeld

d. «Treknings App»

Hadle har lasted ned «treknings App» for vinlotteriet. Vi prøver den ved trekningen på vinlotteriet under forutsetning at medlemmer godtar bruk. Se nedenfor

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve er kontatkperson med hotellet og har bekreftet at vi skal ha julebordsamling og bestiller tilsvarende for antall personer og rom som i fjor. Endelig oversikt oversendes hotellet 12. nov. av Synnøve. Dag er på ferie til 10. nov. og han oversender liste med navn og antall rom til Synnøve, når Dag er tilbake fra ferie 10. nov.

Invitasjon og informasjon om betaling ble sendt ut 6. sept.

Bindene påmelding og betaling senest 10. november (dvs. innbetalt innen 9. nov). Ved innbetaling må det oppgis navn, antall og om det ønskes hotell. (Det ble også presisert i invitasjonen).

5. Neste møte

Onsdag 7. november 2018

Dag er på ferie

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Fellesmøtet ga aksept til å bruke «treknings App» ved vinlotteriet. Det virket helt fint.

Referat fra styremøte 18-08 HSSK

Tid: 5. september 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Synnøve Haug,

Kopi: Bjørn Nybø, Dag Johansen

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Medlemsstatus

3. Økonomi

4. Eventuelt

5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

2. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Vi følge opp status på møtet i oktober (Dag er på reise).

3. Økonomi

I tråd med busjettet, ingen uforusatte kostnader.

4. Eventuelt

a. Hans har forbedret tilgang til hjemmesiden. Med rette tilgangen blir det mulig å skrive rett inn på sidene. Hans ga en kort innføring i bruken etter selve styremøtet. (Hadle vil gjøre seg kjent før referater skrivers rett inn).

b. Kjell Ingar er på ferie neste møte. Hadle har tatt lodd, penger med hjem fra siste trekning. Avtaler oppgjør med Dag når han er tilbake.

Hadle kjøper inn vin til neste lotteri i oktober.

c. Frokost Sola Strandhotel

Sola Stradhotel har tilbud på frokot som før.

Vi setter av 25. sept. Hadle sender ut informason. Påmelding til Hadle (E-mail) eller Synnøve på SMS.

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve tar kontakt med hotellet i dag og bekrefter at vi skal ha julebordsamling og bestiller tilsvarende for antall personer og rom som i fjor. Synnøver er kontaktperson med hotellet.

Hadle sender ut invitasjon og informasjon om betaling.

Bindene påmelding og betaling senest 10. november (dvs. innbetalt innen 9. nov). Ved innbetaling må det oppgis navn og antall.

Dag oversender liste over navn og rom til Synnøve.

Aktivitets kalender

Hadle har sendt ut oversikt over møtene til alle medlemmer med E-mail.

5. Neste møte

Onsdag 3. oktober 2018

Kjell Ingar er på reise.

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Vidar Vetnes viste bilder og fortalte om seiltur sammen med Erik Føyn fra Caribien og gjennom Panama-kanalen nå i sommer. Veldig interesant å høre på.

Referat fra styremøte 18-07 HSSK

Tid: 1. august 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, , Hans Alnes, Synnøve Haug, Dag Johansen

Kopi: Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte

2. Medlemsstatus

3. Økonomi

4. Eventuelt

5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

2. Medlemsstatus

120 registrerte medlemmer, 1 nytt medlem har meldt seg inn (Helga Grafsrønningen)

Betalingsfrist var 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. Noen har ikke betalt enda. Hadle sender ut mail med purring.

Vi følge opp status på møtet i september.

3. Økonomi

I trå med busjettet

4. Eventuelt

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve og Dag koordiner påmeldinger, sender ut påmelding med frister som i fjor. 10 november blir sannsynlig påmeldings frist.

I prinsippet skal julebordet være betalt inn på konto før påmelding er gyldig.

Aktivitets kalender

Hadle har sendt ut oversikt over møtene til alle medlemmer med E-mail.

5. Neste møte

Onsdag 5. september 2018

Dag er på reise. Hans vil gjøre en presentasjon av vår nye web side. (dersom han er tilstede)

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Referat fra styremøte 18-06 HSSK   

Tid: 6. juni 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Synnøve Haug, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 • 1. Referat fra forrige møte
 • 2. Medlemsstatus
 • 3. Økonomi
 • 4. Eventuelt
 • 5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

Møte konstituert

Nytt styre er konstituert og Brønnøysundregisteret (organisasjonsnummer 996 815 773) må oppdateres. Dag har ordnet med formular som må oppdateres og sendes inn. Kjell Ingar og Dag følger opp. Skjema er fyllt ut og Dag sender inn

2. Medlemsstatus

120 registrerte medlemmer,

Betalingsfrist var 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. Noen har ikke betalt enda. Kjell Ingar minner om betaling på medlemsmøte.

Vi følge opp status på møtet i august.

3. Økonomi

I trå med busjettet

4. Eventuelt

Besøk hos Helikopter Service og HeliOne, 6. juni. Går som planlagt.

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor, er bestilt.

Synnøve er i kontakt med Sola Strandhotell og har fått tilbud. Se vedlegg.

Synnøve og Dag koordiner påmeldinger, når den tid kommer.

I prinsippet skal julebordet være betalt inn på konto før påmelding er gyldig.

Innbydelse med detaljer sendes ut over sommeren.

Aktivitets kalender

Hadle har sendt ut oversikt over møtene til alle medlemmer med E-mail.

5. Neste møte

Onsdag 1. august 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Besøk hos CHC Helikopter Service går som planlagt etter fellesmøtet.

Referat fra styremøte 18-05 HSSK

Tid: 2. mai 2018

Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Hans Alnes, Synnøve Haug, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi:

Saksliste:

 • 1. Referat fra forrige møte
 • 2. Medlemsstatus
 • 3. Økonomi
 • 4. Eventuelt
 • 5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat godkjent

Møte konstuert

Nytt styre er konstituert og Brønnøysundregisteret (organisasjonsnummer 996 815 773) må oppdateres. Dag har ordnet med formular som må oppdateres og sendes inn. Kjell Ingar og Dag følger opp.

2. Medlemsstatus

121 registrerte medlemmer,

Betalingsfrist var 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. 100 medlemmer har betalt. Kjell Ingar minner om betaling på medlemsmøte.

Hadle fikk oversikt over medlemer som har betalt og sender ut påmindelse til de som ikke har betalt.

3. Økonomi

I trå med busjettet

4. Eventuelt

Besøk hos Helikopter Service og eventuelt HeliOne, 6. juni.

Kjell Ingar avklarer møte tidspunkt og hvordan vi gjør med parkering. Det er eksternt selskap som sjekker for gyldig parkering (og det gjør de og bøtlegger !!!).

Et forslag kan være at vi møter i Sola Sjø til vanlig tid og kjører i fellesskap (flest mulig i hver bil) opp til HS.

Informasjon sendes ut til alle medlemmene når detaljer er på plass. Kjell Ingar og Hadle sørger for oppfølging her.

Julebord 2018

Dato er 30. november.

Musikk, som i fjor er bestilt.

Synnøve er i kontakt med Sola Strandhotell.

Tilbud sendes direkte til Synnøve. Synnøve og Dag koordiner påmeldinger, når den tid kommer.

I prinsippet skal julebordet være betalt inn på konto før påmelding er gyldig.

Innbydelse med detaljer sendes ut over sommeren.

Informasjon om Luftambulansen.

Svein Hapnes kommer og forteller om Luftambulanse tjenesten fra de spede begynnelse til i dag.

Aktivitets kalender

Hadle setter opp oversikt over møtene og sender ut på E-mail til alle medlemmer.

5. Neste møte

Onsdag 6. juni 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Vinlotteriet ble avlyst pga tiden gikk med til informasjon om Luftambulanse tjenesten av Svein Hapnes.

Referat fra styremøte 18-03 i HSSK

Tid: 7.mars 2018 Sted: Sola Sjø

Tilstede: Kjell Ingar Olsen, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Hans Alnes, Synnøve Haug

Saksliste:

 • 1.  Referat fra forrige møte
 • 2. Medlemsstatus
 • 3. Økonomi
 • 4. Eventuelt
 • Lotteri
 • 5. Neste møte

1. Referat fra forrige møte

Møtereferat fra 3.mars var kun for referanse

Møte konstuert

Nytt styre konstituert og Brønnøysundregisteret må oppdateres. Dag har ordnet med formular som må oppdateres og sendes inn. Kjell Ingar og Dag følger opp

2. Medlemsstatus

115 registrerte medlemmer,

Betalingsfrist er 31.mars for innbetaling av medlemskontingent. Dag oppdaterer medlemsliste når innbetalinger er gjort 3. april. Dag er på ferie etter påske så det blir gjort når han er tilbake. (på medlemsmøtet ble det etterlyst innbelingsinformasjon. Hadle sender ut informasjon om innbetaling)

3. Økonomi

I tråd med busjettet, Vinlotteriet bidrar positivt så måte. Status opplyst på medlemsmøte

4. Eventuelt

Besøk hos Helikopter Service

Kjell Ingar tar kontakt med Per Arne og lufter tanken med et nytt besøk.

Frokostsamling på Sola Strandhotell

Det er bekreftet at tilbudet for frokost står ved lag. Vi satser på samling 20. mars. Hadle får bekreftet om dato passer hotellet og sender ut informasjon og påmeldingsdetaljer

Turer / aktiviteter

Vi diskuterte litt om reiser og aktiviteter. Hadle prøver å få kontakt med Svein Hapnes og invitere han til å ta en oppdatering angående førstehjelp på ulykkessteder.

(På januarmøtet diskuterte vi om tur på Telemarkskanalen var interessant)

Speakers corner

Kjell Ingar kom med forslag om art medlemmer som vinner vik kan bidra med et liet innlegg (3 minutter) om egne opplevelser, reiser, hobby, etc.

Lotteri

Gjennomføres som vanlig.

5. Neste møte

Onsdag 4. april 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Vinlotteri

Referat fra årsmøte 7. februar 2018, Flymuseet, Sola Sjø

Det var ca. 45 medlemmer tilstede

 1. Åpning av årsmøtet.

Leder Ingar Jensen åpnet møtet kl. 11:00 og ønsket alle velkomne

 1. Valg av møteleder.

Ingar Jensen ble valgt til møteleder

 1. Valg av referent.

Hadle Eide Dahle ble valgt til referent

Jan Erich Linderud, valgt til å medsigner referatet.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent uten kommentarer

 1. Årsberetning 2017.

Årsberetning ble delvis gjennomgått og godkjent

 1. Revisorgodkjent regnskap for 2017.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Signert regnskap oppbevares i styret.

 1. Fastsettelse av kontingent for 2018.

Kontingenten forblir kr. 500 i tråd med budsjettet for 2017. Se pkt 8

 1. Forslag til budsjett for 2016.

Budsjettforslaget fra styret ble godkjent.  Budsjettet bygger på at det ikke er noe tilskudd «utenfra», CHC HS, Heli-One eller forsikrings ordninger. Økonomien styrkes med vinlotteri på medlemsmøtene. julebord etc.

Budsjett med inntekt på. Kr. 181 000, utgift på kr. 146 100, dvs et overskudd på kr. 34 900. Det er ikke budsjettert tilskudd for eventuell felles tur i 2018. Dersom det blir tur blir eventuelt tilskudd fattet på ordinært fellesmøte.

 1. Valg av medlemmer til styret iht. forslag fra valgkomiteen.

Det nye styret består da av : Navn   Posisjon   År igjen pr dd

Kjell Ingar Olsen          Leder Ny    (1år) ref § 4C

Hadle Eide Dahle       Styremedlem Gjenvalg (2 år)

Dag Johansen             Styremedlem Ikke på valg (1 år).

Synnøve Haug            Styremedlem Ikke på valg (1 år)

Hans Alnes                 Varamedlem Gjenvalg (2 år)

Bjørn Nybø                Varamedlem Ikke på valg (1 år)

Styret må konstitueres og fordele oppgavene seg imellom innen styret.

Navn     Posisjon        År igjen pr dd

Valg komite:     Helge Nilsen (1år)     Günther Iversen (1år)

Revisor         Birgit Smeby Ny (2år)

 1. Forslag fra styret: Støtte til Kreftomsorg Rogaland, kr. 5000,- (www.kreftomsorg.no). Ble godkjent som del av budsjettet
 1. Oppdatering av vedtektene

I og med at administrasjonen av pensjonene er overført til Storebrand Pensjonstjenester AS og andre presiseringer blir vedtektene oppdatert som foreslått av møteleder. (Disse vedtekter er redigert/endret 7 februar 2018 (§ 2, 4 C, 5 og § 6 )

Årsmøtet avsluttet med en liten takk til avgått leder, styremedlemmer og deltakere på møtet.

Ny leder Kjell Ingar Olsen ønsket velkommen.

Etter ordinært årsmøte var det servering med kaffe og smørbrød.

Røyneberg, 8. februar 2018

Hadle Eide Dahle                    Jan Erich Linderud

Referent

Signert referat er arkivert hos sekretær

Referat fra styremøte 18-02 i HSSK

Tid: 7. februar 2018  Sted: Sola Sjø

Tilstede: Ingar Jensen, Synnøve Haug, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen, Hans Alnes

Kopi:

Saksliste:

Møtet var kun forberedelse til Årsmøtet, kl 11:00

Etter valget må nytt styre konstitueres og Brønnøysundregisteret må oppdateres.

Dag tar det formelle for å får dette iversatt etter årsmøtet.

Neste møte

Onsdag 7. mars 2018

Hadle Eide Dahle

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Årsmøte og loddsalg.

Referat fra styremøte 18-01 i HSSK

Tid: 3. januar 2018 Sted: Sola Sjø

Tilstede: Ingar Jensen, Synnøve Haug, Hadle Eide Dahle, Bjørn Nybø, Dag Johansen

Kopi: Hans Alnes

Saksliste:

 1. Referat fra forige møte.
 2.  Medlemsstatus.
 3. Økonomi.
 4. Eventuelt. Forberedelse til Årsmøte i februar. Quiz. Lotteri.
 5. Neste møte.

1. Referat fra forrige møte ;  Godkjent.

2. Medlemsstatus:  121 registrerte medlemmer. På februarmøtet må vi ta en status på medlemmer. Hadle sjekker hvilke medlemmer som gik bort i 2017.

3. Økonomi: I tråd med budsjettet, Vinlotteriet bidrar positivt i så måte. Status opplyst på medlemsmøte.

4. Eventuelt: Forberedelse til årsmøte. Ingar, Hadle og Hans er på valg

Helge Nilsen i Valgkomiteen har kontroll med hensyn til gjenvalg/nye medlemmer av styret.

Dag og Ingar kom med forslag til budsjett, regnskap (Regnskapet må revideres av Henrik Brigg) og årsmelding. Disse ble kort gjenomgått på styret og oversendes til Hadle som så sender dem ut sammen med innkalling til årsmøtet.

Hadle sender ut melding til medlemmene om saker de eventuelt ønsker å ta opp på årsmøtet. Saker må være Hadle ihende innen 22. januar.

Det må bestilles 100 smørbrød (2 snitter pr mann) til årsmøtet. Hadle tar kontakt med Mila.

Quiz: Quiz gjennomføres på fellesmøtet.

Lotteri:  Gjennomføres som vanlig.

Reiser:  Hva med tur på Telemarkskanalen – muligheten «luftet». Andre turer ?

6. Neste møte:    Onsdag 7. februar 2018

Hadle Eide Dahle 

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Fellesmøte:

Quiz gjennomført i regi av Jan Roar Rosland.