Styret

Styret

Styret består av

Kjell Ingar Olsen Leder (1 år) (ref §4c) kjello@kleppnett.no 95252683

Hadle Eide Dahle Gjenvalg (2 år) hadle.eide.dahle@lyse.net 90749339

Dag Johansen Kasserer (1 år) dag.johansen@gmail.com  91613540

Synnøve Haug Styremedle (1 år) synnhau@gmail.com 47501187

Hans Alnes Varamedlem (2 år) hlalnes@online.no 48113191

Bjørn Nybø Varamedlem (1 år) bjorn.nybo@lyse.net 93224240

Revisor: Birgit Smedby (2 år)

Valgkommite : Helge Nilsen (1år)
Gunther Iversen (1år)