Styret

Styret

Styret 2022 består av

Einar Kverneland Leder (1 år) (ref §4c) einar.kverneland@gmail.com 90745644

Hadle Eide Dahle Gjenvalg (1 år igjen) hadle.eide.dahle@lyse.net 90749339

Dag Johansen Kasserer (1 år) dag.johansen@gmail.com  91613540

Øyvind Breda Styremedlem (2 år). bredabus@online.no 91878342

Hans Alnes Varamedlem (1 år igjen) hlalnes@online.no 48113191

Mia Koløy Varamedlem (2 år) mia.koloy@lyse.net  40049038

Revisor: Birgit Smedby (2 år)

Valgkommite :

Valg komite:      

  • Kjell-Ingar Olsen
  • Bjørn Nybø
  • Sidsel Gjessen Myre