Aktivitetsplan 2021

2021 aktivitetskalender:

3. nov. Medlemsmøte

26. nov. Julebord, Sola Strandhotel. Det blir julebord. Venter noen oppdateringer fra Sola Strandhotell. Etter det blir invitasjon og påmelding sendt ut.

1. des. Medlemsmøte

2022 aktivitetskalender

Medlemsmøtene begynner kl. 11:00, om ikke annet er sagt.

5. januar. Medlemsmøte

2. februar. Årsmøte

2 mars.  Medlemsmøte

6. april. Medlemsmøte

4. mai. Medlemsmøte

01. juni Medlemsmøte

03 august Medlemsmøte

7. september. Medlemsmøte

5. oktober. Medlemsmøte

2. november. Medlemsmøte

25. november. Julebord (???)

7. desember. Medlemsmøte

Aktivitetskalender 2020
Medlemsmøtene starter kl 11:00, om ikke annet sagt.

8. jan.      Medlemsmøte
5. febr.     Årsmøte. Separat innkalling
4. mars.   Medlemsmøte.
1. april.    Medlemsmøte, avlyst
6. mai     Medlemsmøte, avlyst
3. juni     Medlemsmøte, avlyst
??  juni   Fellestur/utflukt. avlyst
5. aug.    Medlemsmøte, avlyst
2. sept.   Medlemsmøte, delvis gjennomført
7. okt.     Medlemsmøte, Ser på om det finnes egnede lokaler. Informasjon kommer.
4. nov.    Medlemsmøte
27. nov   Julebord på Sola Strandhotell. Julebordet er avlyst, innbetaling blir tilbakebetalt
2. des.     Medlemsmøte  Avlyst p.g.a. begrensninger til max 10 personer i Mimrehallen

Dersom noen kan bidra  med aktivitet/foredrag/informasjon eller kjenner/har tips til noen som kan bidra til aktivitet på medlemsmøte vil det kjærkomment.

Via : hssenior.org vil dere finne flere linker til hjemmesiden og nødvendig informasjon om klubben.

Hilsen HS Seniorklubb
Hadle Eide Dahle
Sekretær

 

2019 aktivitetskalender
Medlemsmøtene starter kl 11:00, om ikke anne et sagt.

3. april    Medlemsmøte
8. mai     Medlemsmøte OBS Kl. 14:00 – ??
5. juni     Medlemsmøte, med pizza
19  juni    Fellestur/utflukt til Hjelmeland og Ritlandskrateret
7. aug.    Medlemsmøte
4. sept.   Medlemsmøte
2. okt.     Medlemsmøte
6. nov.    Medlemsmøte
29. nov   Julebord på Sola Strandhotell. Påmelding og detaljer følger seinere.
3 des.     Medlemsmøte

Dersom noen kan bidra  med aktivitet/foredrag/informasjon eller kjenner/har tips til noen som kan bidra til aktivitet på medlemsmøte vil det kjærkomment.

Via : hssenior.org vil dere finne flere linker til hjemmesiden og nødvendig informasjon om klubben.

Hilsen HS Seniorklubb
Hadle Eide Dahle
Sekretær