Aktivitetsplan 2023

2023 aktivitetskalender: 

Medlemsmøtene begynner kl. 11:00, om ikke annet er sagt.

4. januar. Medlemsmøte

1. februar. Årsmøte

1. mars. Medlemsmøte. Harald Berg forteller om motorsykkeltur til Sør-Afrika

29. mars. Medlemsmøte for april

3. mai. Medlemsmøte

7. juni. Bedriftsbesøk 330 Skv. / Leonardo, kl 11:00 (påmelding til Hadle)

2. august. Medlemsmøte

6. september. Medlemsmøte

4. oktober.  Medlemsmøte

1. november. Medlemsmøte

24. november.  Julebord. Sola Strandhotel

6. desember. Medlemsmøte

2022 aktivitetskalender: 

Medlemsmøtene begynner kl. 11:00, om ikke annet er sagt.

5. januar. Avlyst

2. februar. Avlyst

2 mars.  Medlemsmøte, Årsmøte (med forbehold om coronasituasjonen)

6. april. Medlemsmøte

4. mai. Medlemsmøte

01. juni Medlemsmøte

03 august Medlemsmøte

7. september. Medlemsmøte

5. oktober. Medlemsmøte

2. november. Medlemsmøte

25. november. Julebord (???)

7. desember. Medlemsmøte

Aktivitetskalender 2020
Medlemsmøtene starter kl 11:00, om ikke annet sagt.

8. jan.      Medlemsmøte
5. febr.     Årsmøte. Separat innkalling
4. mars.   Medlemsmøte.
1. april.    Medlemsmøte, avlyst
6. mai     Medlemsmøte, avlyst
3. juni     Medlemsmøte, avlyst
??  juni   Fellestur/utflukt. avlyst
5. aug.    Medlemsmøte, avlyst
2. sept.   Medlemsmøte, delvis gjennomført
7. okt.     Medlemsmøte, Ser på om det finnes egnede lokaler. Informasjon kommer.
4. nov.    Medlemsmøte
27. nov   Julebord på Sola Strandhotell. Julebordet er avlyst, innbetaling blir tilbakebetalt
2. des.     Medlemsmøte  Avlyst p.g.a. begrensninger til max 10 personer i Mimrehallen

Dersom noen kan bidra  med aktivitet/foredrag/informasjon eller kjenner/har tips til noen som kan bidra til aktivitet på medlemsmøte vil det kjærkomment.

Via : hssenior.org vil dere finne flere linker til hjemmesiden og nødvendig informasjon om klubben.

Hilsen HS Seniorklubb
Hadle Eide Dahle
Sekretær

 

2019 aktivitetskalender
Medlemsmøtene starter kl 11:00, om ikke anne et sagt.

3. april    Medlemsmøte
8. mai     Medlemsmøte OBS Kl. 14:00 – ??
5. juni     Medlemsmøte, med pizza
19  juni    Fellestur/utflukt til Hjelmeland og Ritlandskrateret
7. aug.    Medlemsmøte
4. sept.   Medlemsmøte
2. okt.     Medlemsmøte
6. nov.    Medlemsmøte
29. nov   Julebord på Sola Strandhotell. Påmelding og detaljer følger seinere.
3 des.     Medlemsmøte

Dersom noen kan bidra  med aktivitet/foredrag/informasjon eller kjenner/har tips til noen som kan bidra til aktivitet på medlemsmøte vil det kjærkomment.

Via : hssenior.org vil dere finne flere linker til hjemmesiden og nødvendig informasjon om klubben.

Hilsen HS Seniorklubb
Hadle Eide Dahle
Sekretær