Årsraporter

CHC HELIKOPTER SERVICE SENIOR KLUBB (HSSK)

Årsmelding for 2023.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Einar Kverneland Leder

Dag Johansen Kasserer

Hadle Eide Dahle Sekretær

Øyvind Breda Styremedlem

Mia Koløy Varamedlem

Hans Alnes Varamedlem

Birgit Etholm Smedby Revisor

Varamedlemmene har stort sett deltatt på alle styremøtene:

Medlemmer:

Det er pr.  31/12 2023 var 132 medlemmer i HSSK. Dette er en økning på 10 medlemmer.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd av vinlotteri. Vår største kostnad er julebord som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til regnskap for nærmere informasjon.

Styremøter:

Det har i år blitt avholdt 10 styremøter der styret har vært samlet. Ellers har styret kommunisert på mail ved behov. Arbeidet i styret har funger greit.

Valgkomite:

Kjell-Ingar Olsen, Bjørn Nybø og Sidsel Gjessen Myre har fått i oppdrag å være valgkomite. De har fått liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg.

Aktiviteter:

HSSK har sine månedlige møter i Flymuseets kantine (Mimrehallen) på Sola Sjø den første onsdagen i hver måned (unntatt juli) I 2023 har det på medlemsmøtene vært svært godt oppmøte, mellom 50 og 60 hver gang.

På møtet i mars stilte Harald Berg opp med et foredrag/reisebrev fra en MC-tur han og fruen hadde vært med på til Sør-Afrika.

På møtet i juni besøkte vi Leonardo og 330 Skv. På Sola, med omvisning på basen og AW101 SAR Queen. 45 medlemmer deltok

På møtet i oktober fikk vi besøk av Tore Villard, Daglig leder i HS, som presenterte hvordan det står til i dagens HS. En stor takk til Knut Lande som tok initiativ til dette

Hadle Dahle hadde vært på en tur i Syd-England, og på møtet i november hadde han et foredrag/reisebrev fra denne turen.

Fast på møtene er kaffe og vafler, bortsett fra smørbrød på årsmøte. Pizza på junimøte ble ikke noe av grunnet besøk på 330 Skv.  Julekaker på desember møte. Stor takk til Mia og Hadle for alt arbeid på kjøkkenet.

Dag har også i år vært en trofast «pol ganger» og sørget for vin til lotteriet samt annen rekvisita. Stor takk til Dag for det.

Julebordet ble som nevnt avhold på Sola Strandhotell fredag den 25 november. 73 deltakere var påmeldt. Tilbakemeldingene er udelt positive for både opplegg og mat. De fleste overnattet og inntok som vanlig en god frokost før hjemtur.

Vi har planer om aktiviteter utenfor mimrehallen til neste år.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning på de få møtene vi har hatt i 2023 og håper at dette fortsetter i 2024

Einar Kverneland

Leder

Årsmelding 2022 

Styret har hatt følgende sammensetning:

Einar Kverneland Leder

Dag Johansen Kasserer

Hadle Eide Dahle Sekretær

Øyvind Breda Styremedlem

Mia Koløy Varamedlem

Hans Alnes Varamedlem

Birgit Etholm Smedby Revisor

Varamedlemmene har stort sett deltatt på alle styremøtene:

Medlemmer:

Det er pr.  31/12 122 medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd av vinlotteri. Vår største kostnad er julebord som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til regnskap for nærmere informasjon.

Styremøter:

Det har i år blitt avholdt 10 styremøter der styret har vært samlet. Ellers har styret kommunisert på mail ved behov. Arbeidet i styret har funger greit.

Valgkomite:

Kjell-Ingar Olsen, Bjørn Nybø og Sidsel Gjessen Myre har fått i oppdrag å være valgkomite. De har fått liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg.

Aktiviteter:

HSSK har sine månedlige møter i Flymuseets kantine (Mimrehallen) på Sola Sjø den første onsdagen i hver måned (unntatt juli)  I 2022 har det på medlemsmøtene vært svært godt oppmøte. Mellom 35-48 i 2022

På møtet i juni fikk vi besøk av Leif Egil Torkelsen, Maintenance Manager, Workshops Heli-One. Som fortalte om og presenterte hvordan det står til i dagens Heli-One.

På møtet i september fikk vi besøk va Per André Rykkhus, Daglig leder i HS, som presenterte hvordan det står til i dagens HS

Til styremøte i oktober, ble vi kontaktet av Avinor Senior Klubb. De sliter med å få stor nok deltakelse til turer de forsøker å arrangere. For å få fylt opp antall deltakere på turene vil de i 2023 invitere våre medlemmer til å delta. Mia er kontaktperson.

Fast på møtene er kaffe og vafler, bortsett fra smørbrød på årsmøte, Pizza på junimøte, og julekaker på desember møte. Stor takk til Mila og Hadle for alt arbeid på kjøkkenet.

Dag har i år vært en trofast «pol ganger» og sørget for vin til lotteriet samt annen rekvisita. Stor takk til Dag for det.

Julebordet ble som nevnt avhold på Sola Strandhotell fredag den 25 november. 73 deltakere var påmeldt. Tilbakemeldingene er udelt positive for både opplegg og mat. De fleste overnattet og inntok som vanlig en god frokost før hjemtur.

Vi har planer om aktiviteter utenfor mimrehallen til neste år.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning på de få møtene vi har hatt i 2022 og håper at dette fortsetter i 2023

 

Årsmelding for 2021.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Kjell-Ingar Olsen Leder

Dag Johansen Kasserer

Hadle Eide Dahle Sekretær

Sidsel Gjessen Myre Styremedlem

Bjørn Nybø Varamedlem

Hans Alnes Varamedlem

Birgit Etholm Smedby Revisor

Varamedlemmene har stort sett deltatt på alle styremøtene:

Medlemmer:

Det er pr. Idag 122 medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd av vinlotteri. Vår største kostnad er julebord som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til regnskap for nærmere informasjon.

Styremøter:

Det har i år kun avholdt 3 styremøter der styret har vært samlet. Ellers har styret kommunisert på mail ved behov. Dette skyldes Corona pandemien. Arbeidet i styret har funger greit.

Valgkomite:

Svein Ødegård, Brit Rosengren og Ingar Jensen har fått i oppdrag å være valgkomite. De har fått liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg.

Aktiviteter:

HSSK har sine månedlige møter i Flymuseets kantine (Mimrehallen) på Sola Sjø den første onsdagen i hver måned (unntatt juli) Også i 2021 har medlemsmøtene vært meget begrenset på grunn av Corona situasjonen, men heldigvis fikk vi avhold tre møter på slutten av året og ikke minst julebord på Sola Strandhotell

Fast på møtene er kaffe og vafler, bortsett fra smørbrød på årsmøte, Pizza på junimøte, og julekaker på desember møte. Spesielt for året var et medlemsmøte på Sola Strandhotell i august. Dette på grunn av få møter i år og for å «feire» at vi kunne samles igjen. I år byttet vi også ut julekakene med smørbrød. Stor takk til Mila for alt arbeid på kjøkkenet.

Sidsel har også i år vært en trofast «pol ganger» og sørget for vin til lotteriet samt annen rekvisita. Stor takk til Sidsel for det.

Julebordet ble som nevnt avhold på Sola Strandhotell fredag den 26 november. 65 personer deltok, og tilbakemeldingene er udelt positive for både opplegg og mat. Det fleste overnattet og inntok som vanlig en god frokost før hjemtur.

Vi har planer om aktiviteter utenfor mimrehallen til neste år. Vi får bare håpe det blir mulig i forhold til smittevern osv.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning på de få møtene vi har hatt i 2021 og håper at det i 2022 blir flere samlinger.

ÅRSMELDING FOR 2020.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Kjell-lngar Olsen                                                                      Leder

Dag Johansen                                                                          Styremedlem/kasserer

Hadle Eide Dahle                                                                    Styremedlem/sekretær

Sidsel Gjessen Myre                                                               Styremedlem

Bjørn Nybø                                                                               Varamedlem

Hans Alnes                                                                               Varamedlem

 

Birgit Etholm Smedby                                                            Revisor

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vært avholdt månedlig inntil april. Deretter har det vært avholdt kun 3 styremøter i 2020.

Medlemmer:

Det er pr. i dag 119 registrerte medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd av vinlotteri. I år har vi hatt noen få medlemsmøter. Derfor mindre inntekter fra vinlotteri. På den andre siden ble vi nødt til å avlyse julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell og derved mindre utgifter. Det henvises til regnskap for nærmere informasjon.

 Styremøter:

Det er holdt 5 styremøter og årsmøte i 2020 og arbeidet i styret har fungert greit.

Valgkomite.

Styret har ikke gitt noen i oppdrag å være valgkomite for 2021. På grunn av den lave aktiviteten i 2020 vil det sittende styre bli sittende i 2021 dersom medlemmene aksepterer det. Styret vil så gi 3 medlemmer i oppdrag så snart som mulig i 2021 og fremme forslag om nytt styret fra 2022. De vil få oversendt liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg.

Aktiviteter:

HSSK har også i 2020 hatt kun hatt 6 månedlige møter (inkl. Årsmøtet) i Flymuseets kantine (Mimresalen) på Sola Sjø. Dette skyldes Corona virus pandemien.

Fast på møtene er kaffe og vafler eller boller. Smørbrød ble servert på årsmøtet.

Sidsel har stått for vin innkjøp og populært er det når vi økte utlodningen til 10 flasker. På noen av møtene i år har vi redusert utlodningen i forhold til antall medlemmene på møtene.

Vi har sjekket med medlemmene om å arrangere «senior-frokost» på Sola Strandhotell, men dette året har det ikke vært interesse for det.

Som nevnt har det etter 12. mars kun vært avholdt 3 medlemsmøter og 3 styremøter. Ved inngangen av 2021 har vi avlyst alle medlems og styremøter inntil videre.

Årets julebord måtte dessverre avlyses, men vi vil vurdere en vårfest i 2021, dersom smitte situasjonen tillater det.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning på de få møtene vi har hatt i 2020 og håper at Corona pandemien snart er slutt, slik at vi kan gjenoppta normal klubbvirksomhet.

Kjell-I Olsen

Leder

 

 

ÅRSMELDING FOR 2019.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Kjell-lngar Olsen                                                                      Leder

Dag Johansen                                                                          Styremedlem/kasserer

Hadle Eide Dahle                                                                    Styremedlem/sekretær

Sidsel Gjessen Myre                                                               Styremedlem

Bjørn Nybø                                                                               Varamedlem

Hans Alnes                                                                               Varamedlem

Birgit Etholm Smedby                                                        Revisor

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vært avholdt månedlig, unntatt i juli.

Medlemmer:

Det er pr. i dag 122 registrerte medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd av vinlotteri. Var største kostnad er julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til regnskap for nærmere informasjon.

 Styremøter:

Det er holdt 11 styremøter i 2019 og arbeidet i styret har fungert greit.

Valgkomite.

Svein Ødegård, Ingar Jensen og Brit Rosengren har fått i oppdrag å være valgkomite. De har får oversendt liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg.

Aktiviteter:

HSSK har også i 2019 hatt månedlige møter i Flymuseets kantine på Sola Sjø og frammøte på disse må sies å være bra med gjennomsnittlig 45 deltagere.

Fast på møtene er kaffe og vafler, bortsett fra smørbrød på årsmøte, Pizza på junimøtet, og julekaker på desember møte. Stor takk til Mila og også tidvis med støtte fra Ester.

I år har Sidsel stått for vin innkjøp og populært var det når vi økte utlodningen til 10 flasker. På januar møte i år ble vi også enige om å begrense til en gevinst pr. loddkjøper.

19.juni arrangerte vi en sommertur til Hjelmeland med tilhørende fottur til Rittlandskrateret for de som ønsket det, mens de andre koste seg i Hjelmelands vågen. Været var litt så som så, men alt i alt en vellykket tur. Vi avsluttet med felles middag på Spa Hotellet før Øyvind kjørt oss trykt hjem igjen. 30 stykker deltok.

Vi har sjekket med medlemmene om å arrangere «senior-frokost» på Sola Strandhotell, men dette året har det ikke vært interesse for det.

50 år med helikopter i Norge. Kjell Ingar delte ut bøker til de som ønsket på september møte.

Harald Berg har hold foredrag om «Ord og Utrykk»

I november ble årets julebord avholdt med god oppslutning. 90 medlemmer og ledsagere deltok. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen dagen derpå.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning på aktivitetene i 2019 og håper det vil fortsette i 2019.

Kjell-I Olsen

Leder

 

ÅRSRAPPORT FOR 2018.

Styret har hatt følgende sammensetning.

Kjell Ingar Olsen                             Leder

Dag Johansen             Styremedlem/kasserer

Hadle Eide Dahle       Styremedlem/sekretær

Synnøve Haug            Styremedlem

Bjørn Nybø                  Varamedlem

Hans Alnes                  Varamedlem

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vært avholdt månedlig, unntatt i juli.

Medlemmer:

Det er pr. i dag 121 registrerte medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd på vinlotteri. Vår største kostnad er julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til årlig regnskap for nærmere informasjon.

Styremøter:

Det er holdt 11 styremøter i 2018 og arbeidet i styret har fungert greit.

Aktiviteter:

HSSK har hatt månedlige møter på Flymuseets kantine på Sola Sjø og med bra fremmøte på ca. 50 medlemmer på møtene. Det har vært hyggelige samvær med kaffe og vafler (stor takk til Mila og Synnøver som steker vavler), samt enkelte tema presentasjoner. I år har det vært holdt vinlotterier på alle møtene, som har gitt godt bidrag til vår økonomi.

Jan Roar Rosland har engasjert medlemmene med quiz.

Svein Hapnes som fortalte om luftambulansen, fra den spede begynnelse frem til i dag. Vidar Vetne sviste bilder og fortalte om seiltur fra Karibien gjennom Pananma-kanalen, sammen med Erik Føyn.

Besøk hos Helikopter Service 6. juni

Det har ikke vært arrangert noen tur i år, noe som skyldes liten interesse blant medlemmene.

Vi har forsøkt å arrangere «senior-frokost» på Sola Strandhotell, men dette året har det ikke vært noen stor oppsluttning.

I november ble årets julebord holdt med god oppslutning, 88 medlemmer og ledsagere deltok. Både maten og dansemusikken så ut til å falle i smak. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning også i 2018 og månedlige sammenkomst fortsette i 2019.

__________________________

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Årsrapport 2017

CHC HELIKOPTER SERVICE SENIOR KLUBB (HSSK)
ÅRSRAPPORT FOR 2017.

Styret har hatt følgende sammensetning:
Ingar Jensen Leder
Dag Johansen Styremedlem/kasserer
Hadle Eide Dahle Styremedlem/sekretær
Synnøve Haug Styremedlem
Bjørn Nybø Varamedlem
Hans AInes Varamedlem
Varamedlemmene har deltatt pa styremøtene, som har vaert avholdt månedlig, unntatt 1 juli.
Medlemmer:
Det er pr. i dag 121 registrerte medlemmer i HSSK.
Økonomi:
Klubbens 0konomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd på
vinlotteri. Vår største kostnad er julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til
årlig regnskap for nærmere informasjon.
Styremøter:
Det er holdt 11 styremøter i 2017 og arbeidet i styret har fungert greit.
Aktiviteter:
HSSK har hatt månedlige møter på Flymuseets kantine på Sola Sjø og med bra fremmøte på ca. 50 medlemmer på møtene. Det har vært hyggelige samvær med kaffe og vafler, samt enkelte tema
presentasjoner. I år har det vært holdt vinlotterier på alle møtene, som har gitt godt bidrag til vår økonomi.
Det har ikke vært arrangert noen tur i år, noe som skyldes liten interesse blant medlemmene. En nyhet i år har vaert medlemsfrokoster på Sola Strandhotell med 10 til 14 deltagere pr. gang.
I november ble årets julebord avholdt med god oppslutning. Både maten og dansemusikken så ut til å falle i smak. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen.
I løpet av høsten overtok Storebrand administrasjonen av pensjonene våre. En ordning er etablert for tidligere CHC Helikopter Service ansatte og en ordning for tidligere Heli-One ansatte. Overgangen har ikke gitt merkbare forandringer foreløpig. Vi klarte å få representant fra Storebrand og fra selskapene til desember møtet for å gi oss informasjon om ordningene.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning også i 2017 og håper at de månedlige sammenkomstene kan fortsette i 2018.

Hadle Eide Dahle
Sekretaer