Årsraport 2019

CHC HELIKOPTER SERVICE SENIOR KLUBB (HSSK)

ÅRSMELDING FOR 2019.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Kjell-lngar Olsen                                                                      Leder

Dag Johansen                                                                          Styremedlem/kasserer

Hadle Eide Dahle                                                                    Styremedlem/sekretær

Sidsel Gjessen Myre                                                               Styremedlem

Bjørn Nybø                                                                               Varamedlem

Hans Alnes                                                                               Varamedlem

Birgit Etholm Smedby                                                        Revisor

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vært avholdt månedlig, unntatt i juli.

Medlemmer:

Det er pr. i dag 122 registrerte medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd av vinlotteri. Var største kostnad er julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til regnskap for nærmere informasjon.

 Styremøter:

Det er holdt 11 styremøter i 2019 og arbeidet i styret har fungert greit.

Valgkomite.

Svein Ødegård, Ingar Jensen og Brit Rosengren har fått i oppdrag å være valgkomite. De har får oversendt liste over medlemmer og oversikt over tidligere års medlemmer i styre og utvalg.

Aktiviteter:

HSSK har også i 2019 hatt månedlige møter i Flymuseets kantine på Sola Sjø og frammøte på disse må sies å være bra med gjennomsnittlig 45 deltagere.

Fast på møtene er kaffe og vafler, bortsett fra smørbrød på årsmøte, Pizza på junimøtet, og julekaker på desember møte. Stor takk til Mila og også tidvis med støtte fra Ester.

I år har Sidsel stått for vin innkjøp og populært var det når vi økte utlodningen til 10 flasker. På januar møte i år ble vi også enige om å begrense til en gevinst pr. loddkjøper.

19.juni arrangerte vi en sommertur til Hjelmeland med tilhørende fottur til Rittlandskrateret for de som ønsket det, mens de andre koste seg i Hjelmelands vågen. Været var litt så som så, men alt i alt en vellykket tur. Vi avsluttet med felles middag på Spa Hotellet før Øyvind kjørt oss trykt hjem igjen. 30 stykker deltok.

Vi har sjekket med medlemmene om å arrangere «senior-frokost» på Sola Strandhotell, men dette året har det ikke vært interesse for det.

50 år med helikopter i Norge. Kjell Ingar delte ut bøker til de som ønsket på september møte.

Harald Berg har hold foredrag om «Ord og Utrykk»

I november ble årets julebord avholdt med god oppslutning. 90 medlemmer og ledsagere deltok. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen dagen derpå.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning på aktivitetene i 2019 og håper det vil fortsette i 2019.

Kjell-I Olsen

Leder

 

ÅRSRAPPORT FOR 2018.

Styret har hatt følgende sammensetning.

Kjell Ingar Olsen                             Leder

Dag Johansen             Styremedlem/kasserer

Hadle Eide Dahle       Styremedlem/sekretær

Synnøve Haug            Styremedlem

Bjørn Nybø                  Varamedlem

Hans Alnes                  Varamedlem

Varamedlemmene har deltatt på styremøtene, som har vært avholdt månedlig, unntatt i juli.

Medlemmer:

Det er pr. i dag 121 registrerte medlemmer i HSSK.

Økonomi:

Klubbens økonomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd på vinlotteri. Vår største kostnad er julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til årlig regnskap for nærmere informasjon.

Styremøter:

Det er holdt 11 styremøter i 2018 og arbeidet i styret har fungert greit.

Aktiviteter:

HSSK har hatt månedlige møter på Flymuseets kantine på Sola Sjø og med bra fremmøte på ca. 50 medlemmer på møtene. Det har vært hyggelige samvær med kaffe og vafler (stor takk til Mila og Synnøver som steker vavler), samt enkelte tema presentasjoner. I år har det vært holdt vinlotterier på alle møtene, som har gitt godt bidrag til vår økonomi.

Jan Roar Rosland har engasjert medlemmene med quiz.

Svein Hapnes som fortalte om luftambulansen, fra den spede begynnelse frem til i dag. Vidar Vetne sviste bilder og fortalte om seiltur fra Karibien gjennom Pananma-kanalen, sammen med Erik Føyn.

Besøk hos Helikopter Service 6. juni

Det har ikke vært arrangert noen tur i år, noe som skyldes liten interesse blant medlemmene.

Vi har forsøkt å arrangere «senior-frokost» på Sola Strandhotell, men dette året har det ikke vært noen stor oppsluttning.

I november ble årets julebord holdt med god oppslutning, 88 medlemmer og ledsagere deltok. Både maten og dansemusikken så ut til å falle i smak. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning også i 2018 og månedlige sammenkomst fortsette i 2019.

__________________________

Hadle Eide Dahle

Sekretær

Årsrapport 2017

CHC HELIKOPTER SERVICE SENIOR KLUBB (HSSK)
ÅRSRAPPORT FOR 2017.

Styret har hatt følgende sammensetning:
Ingar Jensen Leder
Dag Johansen Styremedlem/kasserer
Hadle Eide Dahle Styremedlem/sekretær
Synnøve Haug Styremedlem
Bjørn Nybø Varamedlem
Hans AInes Varamedlem
Varamedlemmene har deltatt pa styremøtene, som har vaert avholdt månedlig, unntatt 1 juli.
Medlemmer:
Det er pr. i dag 121 registrerte medlemmer i HSSK.
Økonomi:
Klubbens 0konomi er tilfredsstillende og er basert på medlemskontingenter og overskudd på
vinlotteri. Vår største kostnad er julebordet som årlig avholdes på Sola Strandhotell. Det henvises til
årlig regnskap for nærmere informasjon.
Styremøter:
Det er holdt 11 styremøter i 2017 og arbeidet i styret har fungert greit.
Aktiviteter:
HSSK har hatt månedlige møter på Flymuseets kantine på Sola Sjø og med bra fremmøte på ca. 50 medlemmer på møtene. Det har vært hyggelige samvær med kaffe og vafler, samt enkelte tema
presentasjoner. I år har det vært holdt vinlotterier på alle møtene, som har gitt godt bidrag til vår økonomi.
Det har ikke vært arrangert noen tur i år, noe som skyldes liten interesse blant medlemmene. En nyhet i år har vaert medlemsfrokoster på Sola Strandhotell med 10 til 14 deltagere pr. gang.
I november ble årets julebord avholdt med god oppslutning. Både maten og dansemusikken så ut til å falle i smak. De aller fleste overnattet på hotellet og spiste frokost sammen.
I løpet av høsten overtok Storebrand administrasjonen av pensjonene våre. En ordning er etablert for tidligere CHC Helikopter Service ansatte og en ordning for tidligere Heli-One ansatte. Overgangen har ikke gitt merkbare forandringer foreløpig. Vi klarte å få representant fra Storebrand og fra selskapene til desember møtet for å gi oss informasjon om ordningene.

Vi i styret takker medlemmene for god oppslutning også i 2017 og håper at de månedlige sammenkomstene kan fortsette i 2018.

Hadle Eide Dahle
Sekretaer